תא"ק 11291-09-11 אוכל טוב באמת בע"מ נ' קירה שלי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופטת שולמית ברסלב): בקשה לסילוק התביעה על הסף או העברתה לביהמ"ש המוסמך, מחמת חוסר סמכות מקומית. התביעה היא לתשלום חוב נטען עבור שירותי הסעדה לחתונת הנתבעים. הנתבעים מתגוררים ברמת-גן והחתונה התקיימה ברשפון. התובעת טענה כי החוזה השתכלל ונכרת בדוא"ל, לכן מדובר ב"תביעת אינטרנט" שניתן להגישה בכל מקום בישראל וכן כי המקום שנועד לתשלום יתרת התמורה הוא מקום מושבה. נפסק - דין הבקשה להתקבל. אין חוזה בכתב החתום על-ידי הצדדים. אכן חלק מהמו"מ נערך בתכתובת דוא"ל. לשיטת התובעת בכתב התביעה, רק חלק מההסכמות הוצעו (להבדיל מקיבולן) באמצעות דוא"ל. הצדדים אף שוחחו בטלפון ונפגשו ובמסגרת פגישות אלו גם נמסרו המחאות וחשבוניות. בשלב זה, כשלה התובעת מלהוכיח את המועד והמקום בו נתקבלה הצעתה ולא הוכח כי החוזה נכרת בטבעון או באמצעות האינטרנט. להבדיל מהפסיקה שהציגה התובעת, במקרה דא אין עסקינן בשירות או מוצר שנמכר באמצעות האינטרנט. כך גם אין המדובר בקיבול גרידא של הצעת התובעת באינטרנט משתנאי החוזה סוכמו על-ידי הצדדים גם בפגישה או בשיחות טלפוניות. משכך, התביעה אינה תביעה מובהקת בנושא אינטרנט. אין רלבנטיות האם המו"מ בוצע באינטרנט או בכל דרך אחרת. החשוב הוא מתי ובאיזה אופן בוצע קיבול. התובעת לא טוענת בתביעתה כי הקיבול היה בדוא"ל. עצם העובדה כי התכתובת בוצעה ממחשב מטבעון, אינה מקנה, כשלעצמה, סמכות מקומית. לפי התנהלות הצדדים, המקום שנועד לביצוע התשלומים הינו במחוז ת"א. הזיקה היחידה לביהמ"ש הוא מען התובעת וב"כ, בעוד כל יתר הזיקות מעידות כי ביהמ"ש בת"א הוא ביהמ"ש המוסמך. הדיון יועבר לביהמ"ש השלום בת"א.