פ 4733/06 מדינת ישראל נ' רבינוביץ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום ירושלים, השופטת חגית מאק-קלמנוביץ): ביום 30.1.2011 הורשעו הנאשמים, בין היתר, בזיוף בנסיבות מחמירות, בשתי עבירות של איומים ובהפרת הוראה חוקית. הנאשם ניהל עסק של זיוף ומכירה של תעודות אקדמיות פיקטיביות, שנמכרו לאנשים שונים ברחבי העולם, שפנו אל הנאשם באמצעות פרסומות באינטרנט. התעודות והמסמכים שנמכרו היו של מוסדות לימוד שאינם קיימים במציאות. על-מנת להגביר את אמינות התעודות, רכש הנאשם אתרי אינטרנט שהוצגו כאתרי בית של האוניברסיטאות שאינן קיימות והדואר שנשלח לאתרים אלה הגיע למחשבי הנאשם. נפסק - העבירות בהן הורשעו הנאשמים הן חמורות ונסיבות ביצוען מוסיפות להן חומרה יתרה. הנאשם הפעיל לאורך שנים מערכת שכולה שקר ומצגים כוזבים, באמצעותה הנפיקו הנאשמים מסמכים הנחזים כאישורים על תארים ולימודים, כאשר בפועל אין מאחוריהם דבר מלבד בצע כסף. לא רק התעודות עצמן כי אם מוסדות הלימוד, כולם היו כוזבים ולא התקיימו במציאות. על-מנת לאפשר שימוש יעיל בתעודות היה צורך במערכת תמיכה שלמה. בין היתר, הוקמו אתרי אינטרנט מיוחדים, הנחזים כאתרי המוסדות האקדמיים ואף כאתרים הדנים במוסדות אקדמיים, על-מנת לתמוך במצג השווא ולחזקו. על הנאשם נגזרו שלושת שנות מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס כספי בסך 200,000 ש"ח. על הנאשמות 2-3 הוטל קנס כספי של 50,000 ש"ח כל-אחת.