ת"א 23115-07-09 דרים טק בע"מ נ' למינגס הפקות

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופט דן מור): תביעה למתן חשבונות. בידי התובעת זכויות שידור והפצה של "סרטי מבוגרים", לרבות ברשת האינטרנט. הנתבעת מנהלת עסק להפצת סרטים כאמור, למנויים או לבודדים, באמצעות אתר אינטרנט. הצדדים התקשרו בהסכמים להפצת סרטי התובעת באתר הנתבעת והתחלקו ברווחים. לאורך תקופת ההתקשרות, עד לסיומה על-ידי הנתבעת, הייתה לתובעת גישה למסד הנתונים של הנתבעת. התובעת חוששת כי הנתבעת נמנעה מלגלות לה את מלוא היקף התקבולים מההתקשרות ומכאן התביעה. נפסק - בפרשה זו נוצרה מערכת יחסים מיוחדת בין הצדדים המצדיקה מתן חשבונות. בין הצדדים קמה מערכת של הרשאה ונאמנות, הנובעת מתנאי ההתקשרות ביניהם. אין מדובר ב"מסע דיג", אלא בדרישה לגיטימית לגילוי הכנסות הנתבעת מהסרטים שנמסרו לנתבעת על-ידי התובעת. התובעת הוכיחה כי היה קיים פער ממשי בין הנתונים שסיפקה לה הנתבעת לבין היקף המכירות האמיתי והנכון של סרטי התובעת. עצם מאמצי הנתבעת לכסות ולא לגלות את הנתונים, הן בסירוב למסרם והן בניסיונה למחוק מידע קודם ממסד הנתונים, מאמתים את חששות התובעת. התביעה התקבלה. הנתבעת תמסור לתובעת את כל מסד הנתונים ממסוף הטרנזילה (מסוף סליקה המיועד לאתרי אינטרנט).