מ 1982/11 מדינת ישראל נ' ונונו

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופטת מעין צור): בקשה להארכת מעצרו של חשוד לצורכי חקירה. החשוד נעצר בחשד כי כתב טוקבקים מאיימים באתר אינטרנט כלפי השר אלי ישי. לחשוד מיוחסת עבירת איומים, לפי הוראות ס' 192 לחוק העונשין. נפסק - החשוד כתב לכאורה את שני הטוקבקים נשוא החקירה. השאלה האם כתיבת הדברים מהווה עבירה של איומים אינה פשוטה. חלק מן היסוד העובדתי של עבירת האיומים הינו דיבור או התנהגות שיש בהם איום במובנו האובייקטיבי, הנבדקים בנסיבותיו הסובייקטיביות של המאוים. האיום צריך להיקלט אצל המאוים. במקרה זה מדובר בדברים שלא הופנו לאדם ספציפי, כשהחשוד מתכוון שאותו אדם יקלוט אותם, אלא בדברים שפורסמו ברשת האינטרנט. השאלה האם דברים המופנים לכולי עלמא ולא למאוים הספציפי, מגבשים עבירה של איומים, הינה שאלה שהתשובה לה אינה פשוטה והכרעה בה אינה נדרשת בשלב זה. אולם, עצם התעוררותה במקרה זה מעמידה בספק את קיומו של חשד סביר לביצוע עבירת האיומים. שחרורו של החשוד ממעצר אינו יכול לשבש את פעולות החקירה המתוכננות. בתיק החקירה אין כל ראיה כי החשוד עשה דבר כדי להוציא לפועל את איומו, כאשר העבירות הנטענות בוצעו לפני כשלושה חודשים. גם אם מתקיימת עילה של מסוכנות, הרי מדובר במסוכנות ברף הנמוך ביותר שלה. החשוד ישהה במעצר בית מלא, יחתום על התחייבות עצמית בסך 10,000 ש"ח ויגיע לחקירה במשטרה כשיידרש לכך.