א 5888/06 דקוהיט מערכות הסקה מתקדמות ב.ר. בע"מ ואח' נ' מיכאל טלר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת אביב מלכה): התובעות טענו, בין יתר טענותיהן, כי הנתבע העתיק מאתר האינטרנט שלהן "טבלת השוואה מסוגננת" והציב את הטבלה באתר האינטרנט שלו. נפסק - מן הראוי לדחות את התביעה ללא דיון בה, הואיל והתובעות לא צירפו אף לא ראשית ראיה לטענה זו. בטענה מסוג זה, היה על התובעות לצרף את שתי הטבלאות, זו מהאתר שלהן וזו מאתר הנתבע, כדי ללמד על ההעתקה. במהלך חקירת עד התובעות התברר עוד כי טרוניות התובעות יכולות, לכל היותר, להצטמצם לעמודה אחת מתוך הטבלה וכי יתר המידע בטבלה הוא מידע הפתוח לציבור באתר משרד האנרגיה. התביעה נדחתה בעניין זה. בנוסף, נדחתה תביעה בגין לשון הרע במסגרת הודעת דואר-אלקטרוני.