פ 2162/08 משטרת רחובות נ' קושמרו

(הכרעת-דין, שלום רחובות, השופט ירון לוי): הנאשם והמתלוננת ניהלו קשר רומנטי, שבמהלכו צילמו עצמם מקיימים יחסים אינטימיים. בעקבות החלטת המתלוננת לסיים את הקשר, טען הנאשם את הסרט לאתר מין ברשת האינטרנט. לפי הרישום באתר, צפו בסרט מאות אלפי גולשים. הנאשם הודה, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של פגיעה בפרטיות במזיד. הנאשם עתר להורות על סיום ההליך בלא הרשעה. נפסק - הכלל הוא שמשהוכחה אשמתו של נאשם, יש להרשיעו. סיום ההליך בלא הרשעה הוא החריג לכלל. עניינו של הנאשם אינו נופל בגדר החריג לכלל ויש הצדקה מלאה להרשעתו ואף להטלת מאסר. מעשה הנאשם נבזי, מכוער ומקומם ויש בו פגיעה קשה, הן בפרטיות המתלוננת והן באמון שנתנה בנאשם. אמנם האינטרנט שינה את תרבות צריכת המידע, אך דווקא משום כך, בעידן המודרני, נוכח נגישות האינטרנט וקלות הפצת תכנים מסוג זה - גוברת חובת ביהמ"ש להגן על ערך הפרטיות, באמצעות תגובה חדה ובהירה לפיה הפרטיות אינה הפקרות. כל מי שיעשה שימוש באיזה מאמצעי תקשורת המוניים אלה, כדי לפגוע בפרטיות הזולת ובאמון שניתן בו על-ידי אחר, לא זו בלבד שאות קלון של הרשעה יוטבע על מצחו, אלא שהוא צפוי לענישה מוחשית. הנאשם הורשע בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.