ת"פ 6952/06 ת"פ 7986/07 מדינת ישראל - פרקליטות מחוז ת"א - מיסוי וכלכלה נ' אבי דאהן ואח'

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום ת"א, השופטת מיכל ברק נבו): הנאשמים הודו, במסגרת הסדר טיעון, כל אחד בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום (עבירות לפי חוק ניירות ערך וחוק המחשבים). הנאשמים השתמשו בלוחות ההודעות באתר האינטרנט של העיתון "גלובס" ובפורטל Biz Niz, למשלוח הודעות שהתפרסמו באתרים אלו, לצורך העלאת שעריהם של ני"ע שונים בדרכי תרמית. הנאשמים פעלו כדי להניע את ציבור המשקיעים לרכוש את אותם ני"ע, באמצעות פעולות שביצעו בהם בבורסה ובאמצעות מידע כוזב שהפיצו באמצעות האתרים הנ"ל. נפסק -
  • העבירות בהן הורשעו הנאשמים הן מהחמורות בחוק ני"ע. הנאשמים הורשעו בביצוע מספר עבירות, במספר ני"ע שונים. מחד גיסא, יש להניח שהמסגרות האינטרנטיות בהן פורסמו המלצות הנאשמים, כלשעצמן, לא היו מסגרות שמעוררות בקרב הציבור אותה מידת אמון שמעוררת כתבה עיתונאית.
  • מאידך גיסא, מדובר במספר אנשים, שחברו יחד ליצור מצג בעיני הציבור, לרבות פעילות באמצעות שמות בדויים, כדי להעצים את הרושם. לשם כך, ניצלו מספר אמצעי תקשורת, עממיים ורחבי היקף, במקביל לפעילות שעשו בבורסה. מצג זה התאפשר בשל ניצול לרעה של מדיית האינטרנט, אותו אמצעי שכונה בפסיקה "גורם מכונן במדינות דמוקרטיות" ושעל חשיבותו בחיינו ומרכזיותו בהם, אין עוד צורך להכביר מילים.
  • יש להטיל אחריות גם על הגולשים וצרכני המידע בפורומים ובטוקבקים. כל בר-דעת צריך היה להבין, כי אין לייחס משקל רב להמלצות הבאות מדמויות אנונימיות, המסתתרות מאחורי כינויים שונים ומשונים. ואולם, בכך אין להקל ראש בפרסום הודעות כוזבות, שמטרתן להוליך שולל את הקוראים ולטמון להם פח, המנוצל לטובת כותבי ההודעות הכוזבות, או להתיר פרסום כזה.
  • ביהמ"ש החליט לכבד את הסדר הטיעון במלואו, אף שהעונשים המוסכמים הם קלים, יחסית, לעבירות נשוא האישומים. ביחס לנאשם 3, קבע ביהמ"ש כי ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, אך החליט להימנע מהרשעתו.
  • על הנאשמים נגזרו העונשים הבאים: נאשם 1 - 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100,000 ש"ח; נאשם 2 - 2 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, 3 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 40,000 ש"ח; נאשם 3 - הימנעות מהרשעה, שירות לתועלת הציבור בהיקף 200 שעות ומתן תרומה בסך 12,356 ש"ח (הרווח שהפיק); הנאשם 4 - 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, 5 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 20,000 ש"ח; נאשם 5 - 5 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, 7 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 60,000 ש"ח.