א 5197-06-08 דב הירש נ' שמואל בר תור ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עפולה, השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד): בקשת הנתבע למחיקת ו/או דחיית התובענה על הסף. התביעה עוסקת בפרסומים פוגעים שהופיעו באתר אינטרנט בשם "ויקי עפולה", שעשה המבקש אודות התובעים והמהווים, לשיטתם, הוצאת לשון הרע כנגדם. לטענת המבקש, אחריות בגין פרסום פוגעני ברשת האינטרנט קמה רק לאחר שתובע משתמש במנגנון "הודעה והסרה" והאתר לא נענה לבקשתו. לדבריו, העמיד האתר נשוא התביעה למשתמשיו מנגנון כאמור, אך המשיבים לא עשו בו שימוש. נפסק - דין הבקשה להידחות. בפסיקה נדונה שאלת אחריותו של ספק שירותי אינטרנט לפרסומים שעשה צד שלישי. בפסיקה זו אומץ נוהל "הודעה והסרה", שמצא עיגון גם בהצעת חוק מסחר אלקטרוני. לפי נוהל זה, מנהלי אתר אינטרנט לא ישאו באחריות לעוולה שבוצעה בפורומים על-ידי גולשים, כאשר נעשיית אליהם פניה ישירה בנוגע לחומר החשוד כמפר זכות כלשהיא והם הסירו אותו תוך זמן סביר מקבלת ההודעה. לאור השלב המקדמי של התיק, אין לדון בטענה של "הודעה והסרה" כטענת סף ומקומה להתברר במהלך שמיעת הראיות במשפט. במהלך בירור התיק לגופו, ייבחן מעמדו של המבקש ביחס לאתר האינטרנט נשוא התביעה וכן שאלת קיומם של שלושת התנאים המצטברים שנקבעו בהלכת בורוכוב, של ידיעה בפועל, וודאות הפגיעה ואפשרות מניעתה, אשר בהתקיימם פטור ספק שירותי אינטרנט מאחריות. יש לציין גם כי המשיבים בתביעתם מייחסים למבקש אחריות ישירה כמחבר הפרסומים ולא רק כמפעיל אתר האינטרנט. גם טענה זו דינה להתברר במהלך המשפט.