ת"ק 2378/08 פסטרנק אליחי נ' סמייל מדיה בע"מ - P1000

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות רחובות, השופט גדעון ברק): הנתבעת מפעילה אתר סחר אלקטרוני והיא נוהגת, בין היתר, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני פרסומיות. התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו 60 הודעות ללא הסכמתו, על-אף שפנה אליה מספר פעמים בבקשה כי תחדל ממשלוח ההודעות. הנתבעת טענה כי התובע הסכים לקבל הודעות שיווקיות וכי לא ביקש להסירו מרשימות התפוצה. נפסק - אין חולק שהתובע קיבל הודעות במהלך השנים 2008-2009. תביעת התובע, לפיצוי בסך 17,800 ש"ח, הינה מוגזמת וללא כל יחס לנזק שנגרם לו, גם אם טענותיו נכונות. התובע לא הוכיח כי במהלך 2008 פנה אל הנתבעת להפסיק את משלוח ההודעות. התביעה נסבה סביב אירועים שקדמו לכניסתו לתוקף של חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. לאחר כניסתו לתוקף של התיקון הנ"ל נשלחו לתובע 2 הודעות בלבד. היות והתובע המשיך לקבל הודעות גם לאחר שהודיע על היעדר הסכמה והיות ומדובר בשתי הודעות בלבד, יש לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי כספי בסך 1,000 ש"ח עבור כל דבר פרסומת, סכום הכולל גם את הוצאות התובע במשפט.