תק 2368/08 לאוניד ירין נ' וואלה טורס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט לתביעות קטנות באר-שבע, השופט אילן בן-דור): בקשה להעברת הדיון לתל-אביב, מחמת חוסר סמכות מקומית. נפסק - דין הבקשה להידחות. נושא הסמכות המקומית בבית המשפט לתביעות קטנות מוסדר על-ידי תקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי-דין), התשל"ז-1976. טענת המבקשת הנסמכת על תניית שיפוט דינה להידחות, לאור הקביעה הקוגנטית שלפיה התביעה תוגש לביהמ"ש שהוא בעל סמכות לפי התקנות, על-אף האמור בכל הסכם בין בעלי הדין. קיימת חלופה המבססת סמכות מקומית. לפי התובע, הוזמנה החופשה דרך האינטרנט וטענה זו לא הוכחשה. נושא האינטרנט לא הוסדר באופן ספציפי על-ידי מתקין התקנות, אך לאור ניסוחן ניתן לעגנו באחת החלופות הכלליות ולמעשה אף בהוראות תקנה 2(1), שעניינה גם ב"מקום עסקו של הנתבע". הנתבעת ביצעה עסקאות דרך אתר אינטרנט, המהווה "מקום" וירטואלי. יתכן להקביל זאת לחברה שיש לה סניף מקומי או סוכן העובד עבורה. מתעוררת גם שאלת המניעות להתכחש לסמכות. לפי ההשוואה כאמור, הרי שגם לביהמ"ש בבאר-שבע סמכות מקומית.