א 125775/00 פלונית נ' פלוני ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת ארנה לוי): המבקשת נפגעה בתאונת דרכים והגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לה עקב התאונה. בחודש יולי 2008 ניתן פסק-הדין בתיק, המחייב את המשיבים בתשלום פיצויים למבקשת. המבקשת פנתה בבקשה להסיר את פסק-הדין לצמיתות מאתרי אינטרנט ומאגרי מידע, הואיל ופרסומו פוגע בפרטיותה. נפסק - עקרון פומביות הדיון הינו אחד העקרונות החוקתיים המרכזיים שביסוד שיטת המשפט שלנו. בשמירתו טמונה אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך השיפוטי. מעקרון פומביות הדיון נגזרת הזכות לפרסם דברים שנאמרו והתרחשו בבית המשפט וגם הזכות לפרסם את זהות הצדדים. עקרון פומביות הדיון אינו מוחלט, אלא יחסי. היקפו נגזר מן האיזון בינו לבין ערכים, זכויות ואינטרסים אחרים. עניינה של המבקשת אינו נכלל במסגרת המקרים המנויים כחריגים לעקרון פומביות הדיון ואכן הדיונים בתיק לא התקיימו בדלתיים סגורות. על-מנת שביהמ"ש יורה על איסור פרסום מכח ס' 70 לחוק בתי המשפט, על המבקשת להוכיח כי איסור פרסום פסק-הדין נחוץ לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיותה. אמנם, יש משום פרסום הפרטים המנויים בפסק-הדין אודות המבקשת משום פגיעה בפרטיותה, אך אין מדובר בפגיעה "חמורה" הגוברת על עקרון פומביות הדיון. קבלת טענתה של המבקשת תביא למצב בו ניתן יהיה לאסור את פרסומם של כל פסקי הדין שעניינם תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף. פרשנות האוסרת פרסום פסק הדין תרוקן מתוכן את עקרון פומביות הדיון ותביא לשלילתו בכל התיקים בהם נחשפים פרטים אישיים מסוג זה או אחר לגבי מי מבעלי הדין. הבקשה נדחתה.

עדכון: ביום 1.6.2011 קיבל ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב את ערעור המבקשת על ההחלטה וניתן צו איסור פרסום של שם המבקשת ועוד. נקבע כי הפרסום שיוותר באתרי האינטרנט השונים יהיה ללא שמות המבקשת או בני משפחתה וללא פרטים מזהים אחרים {ע"א 2319/08 ע"א 2321/08 פלוני ואח' נ' פלונית}. בעקבות פסק-הדין בערעור, תיקן law.co.il את פרטי ההחלטה והשמיט את שמות הצדדים.