פ 3192/08 מדינת ישראל נ' עזריה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופט חנן אפרתי): הנאשם, חייל ללא עבר פלילי, הודה במסגרת הסדר טיעון בשיבוש או הפרעה למחשב או חומר מחשב ובחדירה לחומר מחשב שלא כדין, עבירות לפי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995. הנאשם החזיק ברשותו תוכנות פריצה, המאפשרות כניסת מנהלים לבלוגים ולצ'אט בפורטל תפוז. הנאשם עשה שימוש בתוכנות אלו על-מנת לחדור לשירותי הפורטל, תוך שנטל סמכות ניהול וחסם גולשי אינטרנט משימוש בשירותי הפורטל ושיבוש התקשורת אליו. נפסק - אין להיעתר לבקשת ההגנה ולפיכך יש להרשיע את הנאשם במיוחס לו. עבירות לפי חוק המחשבים קלות לביצוע מחד גיסא וקשות למניעה ואכיפה מאידך גיסא. הנזק הנגרם לציבור משתמשי הרשת נפגע ואמון המשתמשים ביעילותו של אמצעי תקשורת חשוב זה נפגעים גם כן. עבירות מחשב אינן ולא יחשבו למעשי קונדס. החרות להתקשר כדין עם הזולת ברשת האינטרנט, הינה בפועל פן נוסף לזכות היסוד לחירות וחופש הביטוי וכל הפוגע שלא כדין באמצעי התקשורת הנ"ל, פוגע בזכות יסוד. מדובר בעבירות חמורות, כיוון שיש בהן פגיעה בזכות יסוד, זכות הציבור לקשר אמין ופגיעה בחופש הביטוי בבלוג. הנאשם נדון ל- 15 חודשי מאסר על תנאי ויבצע עבודות שירות לטובת הציבור. כמו כן, נדון הנאשם לקנס כספי בסך 1,500 ש"ח וכן יחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ש"ח להימנע במשך שנתיים מביצוע עבירה על חוק המחשבים. בנוסף, ניתן צו לפיו הדיסק הקשיח שנתפס, יחולט.