פ 1015/08 מדינת ישראל נ' ניר גורי

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום תל-אביב, השופט חנן אפרתי): ביום 3.9.2008 הורשע הנאשם בעבירות של ניסיון למעשה מגונה בפני קטין וכן ניסיון להטרדה מינית של קטינה. תחילת הפרשה בתחקיר של ערוץ 10, שמטרתו איתור והצבעה על פדופילים הפועלים ברשת האינטרנט. הערוץ טמן מכמונת באינטרנט, בה התחזתה תחקירנית הערוץ לקטינה, נכנסה לאתרי צ'אט ופיתחה פניות של מבוגרים אליה. הנאשם פנה אל תחקירנית הערוץ בפניות בעלות קשר ואופי מיני. נפסק - הנאשם במעשיו פגע בנורמה חברתית חשובה הטעונה שמירה והגנה מוקפדת: שמירת שלומם הנפשי והפיזי של קטינים וחלשי דעת, מפני גחמותיהם המיניות של מבוגרים בעלי כשרות משפטית ושיקול דעת. קיימת חומרה נוספת למעשים כשהם מבוצעים ברשת האינטרנט, זאת משום: א. קלות הביצוע היחסית של עבירות אלו יכולה, בהעדר הרתעה, להפוך חיש קל ל"פרצה הקוראת לגנב"; ב. קל מאוד למבצעי עבירות אלו לטשטש את עקבותיהם האלקטרוניות ויש קושי לא מבוטל לרשויות האכיפה לאכוף, ללכוד ולהביא לדין עבריינים ברשת בכלל ועברייני מין ברשת בפרט. באשר לשיקולים לקולא, הרי שהנאשם נעדר כל מעורבות אחרת בפלילים וכן נטל חלק בקבוצה טיפולית לעברייני מין והתמיד בכך. בנוסף, מעשי הנאשם לא חרגו ממעשים וירטואליים ולא היה לו כל מגע פיזי ו/או טלפוני עם התחקירניות. הנאשם נדון ל-18 חודשי מאסר, מהם 6 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות והיתרה על תנאי.

עדכון: ביום 29.10.2009 נידון ערעור שהגיש הנאשם לביהמ"ש המחוזי בתל-אביב. השופטים ברלינר, שפירא וזמיר קבעו כי תקופת המאסר (בעבודות שירות) שהושתה על הנאשם תקוצר ל-4 חודשים במקום 6, אך יתר רכיבי הענישה ישארו בעינם [ע"פ 7446/09 ניר גורי נ' מדינת ישראל].