קפ 11/04 מדינת ישראל נ' כהן אברהם

אולי יעניין אותך גם

(הכרעת-דין, שלום נתניה, השופטת גלית ציגלר): כנגד הנאשם הוגש כתב קובלנה, לפיו מייחסת לו הקובלת, מועצה אזורית חוף השרון, עבירה של איומים (ס' 192 לחוק העונשין). העבירה מיוחסת לארבע התבטאויות שונות של הנאשם, שתיים מהן בתגובות (טוקבקים) לכתבות שפורסמו באתרי אינטרנט של עיתונים יומיים, תגובות שכותרתן "בסופו של דבר הפתרון בנשק" וכן "הפתרון: רק בנשק". נפסק - יש לזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו בכתב הקובלנה. בדיקה מדוקדקת של נוסח הדברים מלמדת כי אין באמירותיו של הנאשם משום איום כלפי המועצה, או מי מיחידיה. לא הוכח כי הנאשם כיוון את הדברים אל העדים. תגובות הנאשם אינן מופיעות במלואן כהמשך ישיר לכתבה, באופן שכל קורא נחשף אליהן באופן מיידי. כל שנראה על גבי המסך הוא מספר התגובה כחלק מרצף התגובות, כותרת המופיעה בפני עצמה וכן שם הכותב ותאריך התגובה, באופן שעל מנת לבחון את תוכן הדברים יש צורך לפתוח את התגובה עצמה ולחפש בה. צורה זו של פרסום אינה יכולה לגבש את יסוד הכוונה כדרישת החוק.