א 10780/06 בנה קינך בע"מ נ' חן (גרייס) פרין

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת אנה שניידר): תביעת לשון רע שעניינה בפרסום שהעלתה הנתבעת לאתר האינטרנט "מורשת", המבקר את שירותי השידוכים שסיפקה לה התובעת. נפסק - אין מחלוקת כי הפרסום היה באתר אינטרנט, הפתוח לכל, וכוונתו היתה להזהיר אנשים מפני פניה לתובעת. לכן, לפנינו "לשון הרע" כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. הגנת אמת הפרסום: היה בפרסום כדי להביא תועלת לאותו ציבור פוטנציאלי שאמור היה להשתמש בשירותי התובעת. לפיכך, גם אם קיים ספק שכל האמור בפרסום אמת, הרי שהיה בפרסום ענין ציבורי. הגנת תום הלב: בנסיבות הענין ולנוכח אכזבתה הקשה של הנתבעת מתוצאות שירותיה של התובעת, התבטאות מסוג "עבודה בעיניים" במסגרת הבעת דעה באינטרנט, איננה חורגת מתחום הסבירות. הפרסום נשוא התביעה חוסה תחת הגנת תום הלב. התביעה נדחית.