בש"א 170662/07 אלוני סדובניק רוני נ' הלפרין אפריים

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט יעקב שינמן): המבקשת, העומדת בראש עמותה העוסקת בילדים שנפגעו, עתרה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד המשיב. בין היתר, דרשה המבקשת כי המשיב יימנע מכניסה לאתר האינטרנט של העמותה ומהתחזות לילד לא ידוע. לדבריה, חדר המשיב לפורום באתר והתחזה לילד חרדי בשם שימעה'לה ובכך גם הביא להסרת אתר העמותה מרשת האינטרנט. נפסק – יש להיענות לבקשה בחלקה. חלק מעובדות הבקשה מקימות עילה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת וחלקן לאו. בגין האחרונות, ייתכן ולמבקשת עילות אחרות כנגד המשיב, בין היתר ככל שיסתבר כי מעשי המשיב, בקשר לחדירה לאתר העמותה, מהווים התחזות ו/או תרמית ו/או חדירה לאתר ללא רשות. יש מקום למתן הצו באשר להתחזות בשמות ילדים בעת כניסה לאתר העמותה. המשיב אינו יכול להתחזות בשמות ילדים ולהיכנס לאתר עמותה, גם אם בסוף ההודעה שהוא כותב, בשמו של ילד חרדי בשם שימעה'לה, הוא דואג להבהיר כי הדבר נעשה בשמו של "אפרי הלפרין". ילדים הם אלו הגולשים באתר ולא רק מבוגרים היודעים לקרוא בנבכי המייל ועל המשיב להימנע מכל פעולה בה הוא מציב עצמו, בדרך זו או אחרת, בשם ילד חרדי הכותב את המייל.