א 14441/06 שיא מוצרי אלומיניום בע"מ נ' דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת ר. למלשטריך-לטר): תביעת לשון הרע כנגד הנתבעת, המספקת למנוייה מידע לגבי חברות ועסקים באמצעות האינטרנט, בגין פרסום אודות תביעה נגד החברה התובעת. נפסק - הפסיקה הכירה עד כה בהפצה באמצעות האינטרנט כ"פרסום" לכל דבר וענין. הפרסום נשוא התביעה מהווה לשון הרע כהגדרתה בחוק. נדחתה טענת הנתבעת לפי היא רשאית לעשות את הפרסום, בהתאם להיתר מהנהלת בית המשפט לעיון בתיקיו. בין היתר, הנתבעת לא הציגה היתר לעיון כאמור (שיכול שיהיה באמצעות רשת האינטרנט). ברור שהנתבעת, אולי באמצעות אחר, חדרה לחלון האינטרנט של התיק. חדירה זו מתאפשרת רק באמצעות הקלדת מספר זהות המאושר לכניסה. אלא שהחלון הראשון מבטא פרטים חלקיים בלבד בשל אילוצי התמצית ובסרגל החלון יש אפשרות כניסה לקבלת פרטים אחרים. עיון במספר חלונות ולא בחלון הבודד הראשון שנפתח, נותן תמונה מלאה יותר על התיק. עובדה זו היא בסיסית ובוודאי שיש לצפות מחברה שעיסוקה באיסוף מידע, שתדע כיצד מגיעים למידע הנכון והמלא. הנתבעת לא נקטה אמצעים סבירים כדי להיווכח אם הפרסום אמת, שכן הסתפקה בחלון ראשוני תמציתי, שאינו נותן תמונה מלאה. הנתבעת חויבה לפצות את התובעת ב-27,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד והוצאות.