בש"א 3479/05 א 2143/04 דלול אקהטוביח חיידרוב נ' OJSC Russian Aluminium

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, הרשם דוד גלדשטיין): תובענה כספית כנגד המבקש בגין פרסום לשון הרע ופגיעה בשמם הטוב של המשיבים, על רקע ראיון שנערך בין המבקש לכתבי העיתון הצרפתי "Le Mond", ושבעקבותיו פורסמו שורה של כתבות במהדורה המודפסת של העיתון ובאתר האינטרנט שלו. בכתב תביעתם, ביססו המשיבים את סמכות בית המשפט בישראל על סמך "המקום שבו הכתבה היתה ועודנה נגישה (האינטרנט) ומקום מגורי הנתבע". הוחלט -
  • כתב התביעה הומציא לידי המבקש בעת שנמצא בישראל ובכך קמה לבית המשפט בארץ סמכות מקומית. אין בכך כדי להשליך על שאלת הסמכות העניינית או עיקרון "הפורום הלא נאות" לבירור התובענה.
  • המבחן המכריע בעניין חריג זה הוא אם הפורום המקומי הוא "הפורום הטבעי" לדון בתובענה, או שמא קיים פורום זר בעל סמכות לכך. על הטוען כי הפורום אינו נאות – להוכיח כי מירב הזיקות האופפות את המקרה מצביעות לעבר פורום אחר המתאים יותר לדיון.
  • מאחר ובתביעה תבע המבקש בלבד, ולא נתבעו עימו העיתון הצרפתי או כתביו, הרי שמעשה העוולה היחידי שיכול להיות רלוונטי בענייננו הינו אותו דיבור, דהיינו הראיון עצמו שקויים עם המבקש.
  • אין חולק על כך שהראיון קויים בצרפת, הרי שאין ספק כי מקום ביצוע העוולה הינו בצרפת, ואין כל חשיבות לכך שאתר האינטרנט של העיתון פורסם בתפוצה עולמית וכי היתה אליו גישה מכל מקום בעולם. הבקשה התקבלה.