בש"א 22526/06, ה.פ. 1386/05 (ת"א) לשכת עורכי הדין נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט המחוזי בתל אביב, הרשם דוד גלדשטיין): האם מאגר עורכי הדין המתפרסם באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין מהווה "מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות? האם רשאית חברת הביטוח איילון להשתמש במאגר לצורך פניה בדיוור ישיר לעורכי הדין? נפסק – המאגר שיצרה חברת איילון מהמידע המפורסם על עורכי דין באתר לשכת עורכי הדין הוא "מאגר מידע" כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות – זאת על אף שהנתונים הכלולים בו הם רק שמות עורכי הדין ודרכי ההתקשרות עמם. הסיבה לכך נעוצה בחריג שבסעיף קטן (2) להגדרת "מאגר מידע" בחוק הגנת הפרטיות. אין מדובר ברשימה רנדומלית, אלא בנתונים על עורכי דין המאופיינים במקצועם ולפיכך יש באיפיון זה כדי לפגוע לפגוע בפרטיות של אלה הכלולים ברשימה. בכך למעשה "מוחרג החריג" והתוצאה היא שהכללים החלים על מאגר מידע בחוק הגנת הפרטיות חלים גם על מאגר עורכי הדין שבאתר לשכת עורכי הדין. בפרט נדרש רישומו של המאגר לפי סעיף 8 לחוק וכן ציון "שירותי דיוור ישיר" בין מטרותיו לשם שימוש בו לצורכי פניה בדיוור ישיר לעורכי הדין, בהתאם לסעיף 17ד לחוק. חברת איילון לא רשמה את המאגר וממילא גם לא ציינה בין מטרותיו גם "שירותי דיוור ישיר". בכך עברה על החוק והיא אינה רשאית להשתמש במאגר זה, על אף פומביותו.