פ 4304/05 מדינת ישראל נ' זיסקינד ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה בעניין הנאשם 4 וגזר-דין בעניין הנאשמים 1-3, שלום ת"א, השופט דניאל בארי): נאשם 4 - הנאשם, חוקר פרטי, הודה כי בהזדמנות אחת, לבקשת שופטת, פנה לקבל פרטי שיחות טלפון בדרך לא חוקית. נפסק - אין ספק כי כשלונו של הנאשם משמעותי. חוקר במעמדו של הנאשם לא היה צריך להיעתר לבקשת השופטת, היה צריך להעמידה על חומרת בקשתה ולמנוע ממנה להסתבך בעצמה במעשה כה חמור. למרות זאת, לא ניתן להתעלם מההשפעה האפשרית של פניה כה חריגה על-ידי בעל תפקיד שיפוטי לכל אדם ובכלל זה גם לחוקר פרטי. הוחלט שלא להרשיע את הנאשם בדין ולהטיל עליו ביצוע עבודות לשירות הציבור בהיקף של 500 שעות. נאשמים 1-3 - נאשמים אלו הורשעו לפי הודאתם במסגרת הסדר טיעון. נאשם 1 עבד בחב' פלאפון וקשר קשר עם נאשמים 2 ו-3 להוציא ממחשבי החברה פרטי שיחות יוצאות של לקוחות, לפי פנייה שקיבל מנאשם 3 והעביר אליו את הפלטים לצורך מסירתם למזמינים. הנאשם הודה, בנוסף לעבירת הקשר, בעבירות לפי סעיף 5 לחוק המחשבים, פגיעה בפרטיות, קבלת נכסים שהושגו בפשע והפרת אמונים בתאגיד. מעשי הנאשם חמורים. מדובר בכשלון רב פעמי של אדם שניצל משרת אמון ופגע בפרטיותם של אנשים כשהוא מודע היטב שמעשיו שליליים ביותר. כל פגיעה בפרטיות היא משמעותית ובעידן המודרני שמאגרי מידע כוללים מידע רב על ציבור רחב, יש להקפיד לשמור על אותם מאגרים ולנקוט בגישה מחמירה לגבי אלו שפוגעים בפרטיות. על הנאשם נגזרו 15 חודשי מאסר, מהם 6 לריצוי בפועל (בעבודות שירות) והיתרה על תנאי וכן קנס של 5,000 ש"ח. נאשם 2 שימש כחוקר והיה מעורב בקשירת קשר לקבלת פלטי שיחות טלפון יוצאות וכן מעורבות של קבלת פלטים בשלוש הזדמניות. הנאשם היה מעורב בשלושה אירועים נפרדים שעניינם פגיעה בפרטיות וגם עסק שלא כדין בחקירות. על הנאשם נגזרו 10 חודשי מאסר, מהם 4 לריצוי בפועל (בעבודות שירות) והיתרה על תנאי וכן קנס של 5,000 ש"ח. נאשם 3 הורשע בקשירת קשר לבצע פשע, חדירה שלא כדין למחשב, פגיעה בפרטיות וקבלת נכסים שהושגו בפשע. לנאשם הרשעות קודמות. הנאשם תיווך בין הנאשמים 1 ו-2. על הנאשם נגזרו 18 חודשי מאסר, מהם 6 לריצוי בפועל (בעבודות שירות) והיתרה על תנאי וכן קנס בסך 6,000 ש"ח (הקובץ באדיבות המאגר המשפטי נבו).