ב"ש 3516/02 אמסטרדמסקי אלון נ' משטרת חדרה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חדרה, השופטת הדסה אסיף): בקשה להשבת תפוס. החפצים שנתפסו, ביניהם מערכות מחשבים, נמצאו על-ידי המשטרה במסגרת חיפוש שערכה בנכס השייך למבקש, לאחר שקיבלה צו חיפוש כדין. נפסק - אין חולק שבין הפרטים שנתפסו ישנם מחשבים, אך יש לבחון אם הם ראויים להגנה שהוענקה בס' 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). סעיף זה תוקן בהוספת ס"ק (ב) בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. חוק זה נועד להסדיר את ההתייחסות המשפטית למחשבים. עילת התיקון היא לצורך הגנה על תלותם במחשבים של "מוסדות", כמשמעות מושג זה בס' 35 לפקודת הראיות. המחוקק הכיר בכך שכל מוסד הפך להיות תלוי במחשב וניתוקו של המחשב מביא בדרך כלל לחוסר יכולת פעולה של אותו מוסד. נקודת המוצא של ההגנה על תפיסת מחשבים, היא הגנה על תפעולם של עסקים. הכוונה היא לאותם מחשבים המנהלים את רישומי הפעילות השוטפת של העסק. דין מחשבים שאינם משמשים לניהול העסק אינו שונה מדין כל ציוד אחר הנתפס בבית עסק והם אינם נכנסים למטרית ההגנה שפורס ס' 32(ב) לפקודה. המכשירים שנתפסו אצל העורר עונים להגדרת "מחשב". יחד עם זאת, אין טענה כי אלה שימשו כמאגר מידע של ניהול העסק. בנסיבות אלה, אין המחשבים שנתפסו אצל המבקש זכאים להגנת ס' 32(ב) וההגבלה לאחזקה שאינה עולה על 48 שעות אינה חלה. איזון נכון מחייב החזרת המחשבים לידי המבקש, בכפוף להתחייבותו כי אלה לא יצאו מחזקתו, יישארו בידיו ולא ישמשו לכל פעולה האסורה על-פי החוק. המשטרה רשאית, טרם השבת המחשבים, לפרמט ולהעתיק כל תוכנה ותוכנית המצויה במחשבים.