קליפורניה: אכיפת תקנות הפרטיות תחל מיידית

אולי יעניין אותך גם

בית משפט מדינתי לערעורים בקליפורניה הורה לפני ימים אחדים על בטלות צו המניעה שהוציא בשנה שעברה בית המשפט בערכאה הנמוכה שאסר על רשות הגנת הפרטיות בקליפורניה לאכוף את התקנות החדשות על הגנת הפרטיות לפני סוף חודש מארס 2024. בכך קיבל בית המשפט לערעורים את טענותיה של הרשות להגנת הפרטיות בקליפורניה שסברה שאין כל בסיס חוקי להשהיית תחילת האכיפה לאחר שהתקנות החדשות הותקנו בשנה שעברה.

כזכור, לשכת המסחר בקליפורניה עתרה בשנה שעברה נגד הרשות להגנת הפרטיות בקליפורניה משום שזו התעכבה בהתקנת תקנות הפרטיות מעבר למועד שנקבע בחוק. הרשות בקליפורניה השלימה את התקנת התקנות בסוף מארס 2023, אף שחוק הפרטיות בקליפורניה חייב אותה לעשות זאת עד לסוף יולי 2022 וקבע שמועד אכיפתן יחל ביולי 2023. לשכת המסחר בקליפורניה טענה כי פרשנות נכונה של החוק מחייבת לעכב את תחילת האכיפה של התקנות למשך שנה לאחר התקנתן. בית המשפט בערכאה הנמוכה קיבל את טענת לשכת המסחר וקבע כי אכיפת התקנות תידחה עד לחלוף שנה מהתקנתן, כלומר עד לסוף מארס 2024.

רשות הגנת הפרטיות בקליפורניה ערערה על ההחלטה. כעת קבע בית המשפט לערעורים כי פרקי הזמן שנקבעו בחוק אכן מלמדים על רצון לאפשר שנה בין המועד המיועד להתקנת התקנות לבין אכיפתן. עם זה, בהעדר הוראה מפורשת בחוק המחייבת השהייה של שנה במקרה של איחור בהתקנת התקנות, אין בסיס להוצאת צו מניעה כפי שעשתה הערכאה הנמוכה. משכך, קבע בית המשפט לערעורים כי לרשות בקליפורניה סמכות מיידית לאכוף את התקנות.