מערכת חדשנית לניהול מאגרי מידע מציגה מחשבון לקביעת רמת האבטחה

אולי יעניין אותך גם

חברת Golbal-PIL פיתחה כלי חדשני לניהול חובות בעלי מאגרי מידע לפי הדין הישראלי הכולל חיפוש קל בכל הרגולציה של תחום הפרטיות לסוגיה וגם סט של בקרות בקשר עם מאגרי מידע (כרגע מובנות בקרות למאגרי עובדים, ספקים, לקוחות ומצלמות).

אחד הצעדים הראשונים במיפוי הרגולציה החלה על בעלי מאגר מידע הוא קביעת רמת האבטחה הנדרשת על פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז-2017. לשם כך השיקה החברה מחשבון המאפשר, לאחר מענה על מספר שאלות, לקבל תשובה ברורה מהי רמת האבטחה הנדרשת.

בנוסף, המערכת סוקרת ביסודיות את החובות לפי החוקים, התקנות והצווים בתחומי הפרטיות (לרבות כאלה הייחודיים למגזרים כגון בנקאות וביטוח) ופורטת אותם לשורה של חובות. כל חובה מאפשרת ניהול באירגון – אופן היישום, מסמכים, משימות, יומן פעילות.

גילוי נאות: הח"מ יועץ מקצועי לפיתוח המערכת והמחשבון.