נפסק: מודל בינה מלאכותית - לא יצירה נגזרת של החומרים שאימנו אותו

אולי יעניין אותך גם

" טיעון חסר הגיון"- במילים חריפות אלה התייחס שופט פדרלי בקליפורניה לטענה שמודל של בינה מלאכותית (Large Language Model, LLM) הוא יצירה נגזרת של החומרים ששימשו כדי לאמן אותו. השופט דחהתביעה שהגישו הקומיקאית שרה סילברמן ויוצרים נוספים נגד מטא בטענות הנוגעות לאימון מודל הבינה המלאכותית שלה באמצעות ספרים שחיבר. עם זאת, הוא אפשר לתובעים לתקן את התביעה והותיר על כנה תביעה אחת להפרת זכויות יוצרים הקשורה להעתקה בלתי מורשית של ספרי התובעים לצורך אימון המודל הקרוי LLaMA.

[עדכון 12.12.2023 - אכן הוגשה תביעה מתוקנת]

אלה הטענות שנדחו -

  • נדחתה טענת התובעים ש- LLaMA מפיק יצירות נגזרות המהוות הפרה של זכויות היוצרים שלהם. LLaMA איננו כשיר להיחשב כיצירה נגזרת על פי חוק זכויות יוצרים. בנוסף, התובעים לא הציגו כל ראיות לכך שפלט שנוצר אי פעם באמצעות LLaMA נחשב כמפר או דומה באופן מהותי לביטויים מוגנים בספרי התובעים. ללא כל הוכחה לפלט שהוא יצירה נגזרת, לא תיתכן גם אחריות שילוחית להפרת זכויות יוצרים כתוצאה משימוש של צדדים שלישיים בתוצרים שמפיק המודל.
  • נדחתה הטענה שמטא הפרה את ה-Digital Millenium Copyright Act (DMCA) מפני שאין טענה ש-LLaMA מפיץ את ספרי התובעים וממילא הסיר מהם הודעות על זכויות יוצרים.
  • בית המשפט דחה גם את הטענות לתחרות בלתי הוגנת, התעשרות שלא כדין ורשלנות. זו האחרונה נדחתה בלי לאפשר לתובעים לתקן את כתב התביעה כדי לחדש אותה. {RICHARD KADREY, et al., v. META PLATFORMS, INC., Case No. 23-cv-03417-VC (UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA) }

שרה סילברמן ושותפיה לתביעה נגד מטא הגישו תביעה דומה מאד גם נגד Open.AI בגין ChatGPT.

law.co.il מעריך שאי-דחיית התביעה להעתקת הספרים כדי לאמן את מודל הבינה המלאכותית, מקרבת את הרגע שבו תידון שאלת המפתח בתחום: האם אימון בינה מלאכותית באמצעות יצירות מוגנות הוא הפרה של זכות יוצרים או שימוש הוגן מותר.