הרגולטורים לפרטיות בקנדה קוראים לארגונים להגן על פרטיות ילדים

אולי יעניין אותך גם

הרשויות הפדרליות והמחוזיות להגנת הפרטיות בקנדה פרסמו קריאה מאוחדת לממשלות הפדרליות והמחוזיות במדינה להציב את ההגנה על ילדים בעדיפות עליונה באמצעות צעדים מידיים לאסדרה של מניעת ניצול מסחרי ופגיעה בפרטיות של ילדים. לצד הקריאה לפעולה ממשלתית וחקיקתית, פרסמו הרשויות גם מסמך המלצות לארגונים שעוסקים בעיבוד מידע של קטינים. בין יתר ההמלצות לארגונים:

  1. עיצוב לפרטיות ולהגנה על האינטרסים של הקטין כך שסיכונים אלה לקטינים יזוהו ויטופלו כבר מנקודת ההתחלה של פעילות מסחרית או טכנולוגית.
  2. שקיפות באמצעות מסירת מידע ממוקד, בולט וברור בהתאם לרמת הבשלות של הקטין. המידע שיש למסור כולל פרטים על נוהגי הפרטיות, המידע שנאסף ומעובד, אפשרויות השליטה שניתנות למשתמש וסיכוני הפרטיות הכרוכים בשימוש במוצר. יש לעודד קטינים לשאול את ההורה שאלות על המידע שנמסר להם.
  3. קביעת הגדרות ברירת מחדל שמגנות על הפרטיות ונטרול פונקציות למעקב אחר פעילות המשתמש וליצירת פרופיל משתמש.
  4. הימנעות משימוש ב"תבניות אפלות", כלומר אמצעים שנועדו להשפיע על המשתמש לאפשר איסוף ושימוש מידע נרחב יותר עליו.
  5. צמצום שיתוף המידע עם גורמים נוספים.
  6. תמיכה במחיקת מידע והגבלת פרק הזמן לשמירת מידע.
  7. תמיכה באפשרויות לתיקון מידע לא נכון.