אמנים ויוצרים קוראים לאסור השימוש ביצירות מוגנות במערכות AI אלא בהסכמת בעלי הזכויות

שורת ארגוני אמנים, יוצרים ובעלי זכויות יוצרים באירופה בקריאה לאיחוד האירופי: איסרו על השימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים במערכות בינה מלאכותית (AI), אלא בהיתר מפורש מבעלי זכויות היוצרים. בין הארגונים החתומים על הפרסום נכללים ארגוני סופרים, הוצאות ספרים, חברות מדיה, חברות הקלטות ומפיקי מוזיקה, מפיקי סרטים, מפיקי טלוויזיה, וסוכנויות צילום. 

לפי הפרסום באתר הפדרציה הבין-לאומית לתעשייה הפונוגרפית (IFPI), עולם התרבות אימץ זה מכבר כלי בינה מלאכותית חדשניים לתמיכה בפעילויות תרבות, החל ממערכות המסייעות לתהליך היצירה של יצירות ועד למערכות המסייעות בטיוב האינטראקציות עם צרכנים, מערכות המסייעות באוטומציה ושיפור הליכים ועוד. לפי הארגונים החתומים, הקידמה והחדשנות שבמערכות הבינה המלאכותית וההגנה על זכויות יוצרים אינם סותרים זו את זו. ההפך הוא הנכון - הקלט שעליו מתבססים תהליכי העיבוד של בינה מלאכותית מגיע פעמים רבות מיצירות מוגנות. לפיכך, הפיתוח של מערכות בינה מלאכותית והשימוש בהם צריך לתאום למסגרת ההגנה הקיימת על זכויות יוצרים באיחוד האירופי.

להגנה על זכויותיהם, הארגונים מציעים לחייב את המפתחים, המפיצים והמפעילים של מערכות בינה מלאכותית באיחוד לקבל רישיונות והרשאות מבעלי זכויות רלוונטיים לשימוש ביצירות מוגנות. עוד מציעים הארגונים, כי הגורמים הרלוונטיים יחויבו לנהל רישום מפורט של היצירות המוגנות בהן עשו שימוש במערכותיהם, שיהיה זמין לעיון בעלי הזכויות. הארגונים הדגישו כי הם רואים בהצעת חוק הבינה המלאכותית של פרלמנט האיחוד האירופי (ה-AI Act) צעד בכיוון הנכון.