תיראו מופתעים: שוב מבקשים להמשיך לקחת טביעות אצבע למאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

למרות ההבטחות בדיון הקודם בכנסת, כי "אם המדינה לא תהיה מוכנה...לא נאריך יותר את הוראת השעה", אמש פרסם משרד הפנים תזכיר של צו המתיר לו להמשיך לאסוף טביעות אצבע עד 30.6.2024. זוהי ההארכה השנייה אותה מקדם המשרד, לאחר תום תוקף הוראת השעה המקורית, ב-1.6.2022. הצו פורסם לתגובות הציבור למשך ימים ספורים בלבד.

משרד הפנים ציין בתזכיר הצו כי ביקש במקור הארכה תקופה של שלוש שנים, אולם בסופו של דבר, קוצרה התקופה על רקע עמדתה של ועדת הכנסת שרצתה לקדם רכישת מערכת טכנולוגית חדשה שתאפשר את הביצוע הנדרש על בסיס תמונות פנים בלבד. חוות דעתו של ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי מצאה כי הרשות תידרש להארכה של הוראת השעה בשנה נוספת לצורך סיום ההיערכות וההתארגנות לתקצוב ורכש האמצעים הטכנולוגיים לקראת המעבר למערכת לזיהוי על בסיס תמונות פנים בלבד שתאפשר לייתר את הצורך בשמירת טביעות אצבע במאגר. הצו טעון אישור הממשלה, ועדת הכנסת המשותפת והכנסת וזאת, בהתאם לסעיף סעיף 20(ו) להוראת השעה. הצו פתוח להערות הציבור עד  13.06.2023 בשעה 23:59, באתר החקיקה הממשלתי.