ChatGPT חזר לאיטליה עם יותר שקיפות וזכויות

אולי יעניין אותך גם

כחודש בלבד לאחר ש-OpenAI חסמה את שירות ה-ChatGPT באיטליה, רשות הגנת הפרטיות באיטליה הודיעה כי OpenAI יישמה חלק מדרישות הרשות מה-11 באפריל, באופן שאפשר לה להשיב את הגישה ל-ChatGPT באיטליה. במכתב ששלחה OpenAI לרשות, היא הסבירה כי הרחיבה את המידע הזמין על עיבוד המידע שהיא מבצעת לגבי משתמשים וכאלו שאינם משתמשים בשירותיה, שינתה מספר מנגנונים ופיתחה פתרונות שיאפשרו לאזרחים באיטליה לממש את זכויותיהם.

השינויים שערכה OpenAI, כוללים:

  • פרסום הודעה באתר המתארת איזה מידע אישי מעובד לפי הסכמים לאימון אלגוריתמים, עם תזכורת שכל אחד יש את הזכות לבצע opt-out
  • הרחבת מדיניות הפרטיות לשירותים והנגשתם מדף ההרשמה לפני ההרשמה לשירות, בעמוד הבית ובהודעה חדשה על עדכונה לכל מבקר חדש מאיטליה.
  • הענקת זכות לכלל האזרחים באירופה, לרבות אילו שאינם רשומים לשירות, לבצע opt-out מעיבוד המידע האישי שלהם לצורך אימון אלגוריתמים, באמצעות טופס ייעודי.
  • הצגת מנגנונים המאפשרים לנושאי מידע למחוק מידע לא מדויק, תוך ציון כי זה בלתי אפשרי מבחינה טכנית, נכון לעכשיו, לתקן אי דיוקים;
  • הבהרה כי תעבד את הנתונים האישיים של המשתמשים לצורך אימון אלגוריתמים על הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי, מבלי לפגוע בזכותם של משתמשים לבצע opt-out.
  • לכל מבקר חדש מאיטליה יוצג כפתור המאפשר לו לאשר שהם מעל גיל 18 לפני קבלת הגישה לשירות, או שהוא מעל גיל 13 וקיבל הסכמה מהוריו לשם השימוש בשירות, כאשר בדף ההרשמה OpenAI מבקשת לקבל את תאריך הלידה של המשתמש/אישור הורה.

הרשות בירכה על הצעדים שיישמה OpenAI, אך הבהירה שזה רק השלב הראשון בתהליך הציות, וקראה לה להיענות לבקשות הנוספות שהרשות העלתה ב-11 לאפריל, כמו הטמעת מערכת אימות גיל אפקטיבית וביצוע מסע הסברה כדי ליידע את האיטלקים על מה שקרה עד כה, וכן על זכותם לבצע opt-out מעיבוד המידע האישי שלהם עבור אימון אלגוריתמים. 

OpenAI טוענת בהודעתה באתר כי איסוף המידע נעשה בצורה חוקית, כיוון שהוא נעשה למטרות אשר תורמות לקהילה, אין דרך להימנע מעיבודו כיוון שמידע רב באינטרנט כולל מידע אישי, והעיבוד לא נועד לפגוע בנושאי המידע. הרשות להגנת הפרטיות האיטלקית עדיין חוקרת את OpenAI לגבי חוקיות העיבוד שבוצע עד כה, כאשר טענותיה של-OPenAI לעניין חוקיות עיבוד המידע יצטרכו לעמוד במבחן.