ניו-יורק תחל בפיקוח על כלים אוטומטיים למיון מועמדים למשרות

אולי יעניין אותך גם

מעסיקים בתחומי העיר ניו-יורק המשתמשים בכלים אוטומטיים (מונחי בינה-מלאכותית) לדירוג או מיון מועמדים למשרה נדרשים לבחון לפחות אחת לשנה ובאופן בלתי תלוי, את ההטיה של הכלי לפי פרמטרים מוגדרים, לפרסם את סיכום ממצאי הבדיקה, וכן ליידע מראש מועמדים על השימוש בכלי, על המידע שהכלי בוחן, מקורות המידע ומשך שמירת המידע. כך קובעים כללים חדשים ליישום החוק העירוני בנושא זה שאושר בשנת 2021. הכללים החדשים יחולו מה-5 ביולי 2023.

הכללים החדשים מחדדים כי בדיקת ההטייה לא יכולה להתבצע בידי הגורם שמפתח או מפעיל את כלי הבינה המלאכותית, או בידי מי שעובד או עבד בעבר אצל אותו גורם או אצל מעסיק שמעוניין להשתמש בכלי. הבדיקה השנתית חייבת לבחון את אחוז המועמדים שהכלי ממליץ להעביר לשלב הבא בתהליך הגיוס, וכן את היחס בין אחוז המועמדים שזוכים לציון הגבוה מהחציון לפי קטגוריות של מגדר ומוצא אתני. הבחינה צריכה להיעשות על מידע היסטורי של שימושי עבר של אותו מעסיק בכלי. אם המעסיק לא השתמש בעבר בכלי, הבחינה תיעשה על מידע היסטורי של שימושי עבר של אחרים. אם נתוני אמת כאלה אינם זמינים, ניתן להשתמש במידע סינתטי. מעסיק המשתמש בכלי בינה מלאכותית לצרכים אלה נדרש לפרסם את ממצאי הבחינה השנתית שנערכה.