ניו-יורק מגבירה את הפיקוח על כלים אוטומטיים למיון מועמדים למשרות

אולי יעניין אותך גם

מעסיקים בתחומי העיר ניו-יורק המשתמשים בכלים אוטומטיים לדירוג או מיון מועמדים למשרה יחויבו לבדוק באופן תקופתי ובלתי תלוי את ההטיה של הכלי, לפרסם את סיכום ממצאי הבדיקה, וכן ליידע מראש מועמדים על השימוש בכלי, על המידע שהכלי בוחן, מקורות המידע ומשך שמירת המידע. כך קובע חוק עירוני חדש בניו-יורק שייכנס לתוקף בינואר 2023.

החוק מגדיר באופן נרחב מהו "כלי אוטומטי לדירוג מועמדים". הוא משתרע על כל תהליך חישובי המבוסס על למידת מכונה, מודל סטטיסטי, אנליטיקת נתונים או בינה מלאכותית, שתוצאתו היא פלט פשוט כדוגמת דירוג, סיווג או המלצה והוא משמש באופן משמעותי כסיוע או תחליף לשיקול דעת בהחלטות בנוגע למועמדים למשרה. החוק לא אוסר על שימוש בכלים אוטומטיים הסובלים מהטיה, כל עוד המעסיק עורך בדיקת ביקורת (Audit) להטיה ומפרסם את תמצית ממצאיה.

על-פי הוראות החוק, מסירת המידע למועמדים לפני השימוש בכלי בהקשר למשרה מסוימת נועדה לאפשר להם לבקש תהליך מיון אלטרנטיבי, אולם החוק לא מבהיר האם חלה על המעסיק חובה להיענות לבקשה, או מהן הנסיבות, אם בכלל, בהן הוא רשאי לסרב. הפרת החוק כרוכה בקנס מינהלי שלא יעלה על 1,500 דולר לכל הפרה. כל יום בו נעשה שימוש בכלי אוטומטי בניגוד להוראות החוק ייחשב כהפרה נפרדת, ואי-מסירת מידע כנדרש למועמדים ייחשב כהפרה נפרדת לגבי כל מועמד שהמידע לא נמסר לו.