ישראל תעביר לארה"ב פרטי זיהוי ומידע על נאשמים ומורשעים בפלילים

אולי יעניין אותך גם

כחלק ממאמצי ישראל להצטרף לתוכנית הפטור מאשרות של ממשלת ארצות-הברית (Visa Waiver Program), אישרה אתמול הכנסת את תיקון מס' 8 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), שיאפשר להשתמש ולהעביר מידע ממאגר טביעות האצבע המשטרתי לארה"ב. בנוסף, באמצעות תיקון עקיף לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019, ניתן יהיה גם למסור מידע פלילי אודות.

החוק מקים מנגנון למסירת מידע בין המדינות. הוא יתבסס על שאילתות והשוואת טביעות אצבע מול מאגרים מדינתיים של הצד האחר.

  • בשלב הראשון בתהליך ניתנת אפשרות לגוף מורשה בארצות הברית להזין נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מטביעת אצבעות למערכת ממוחשבת לשם השוואתן לאלו המצויים במאגר נתוני הזיהוי של משטרת ישראל.
  • בשלב השני מתבצעת השוואה אוטומטית בין נתוני הזיהוי הביומטריים לבין נתונים כאלה שמצויים במאגר. אם נמצאת בעקבות השוואה זו התאמה, נבדקים נתוני במרשם הפלילי על הרשעה בעבירות חמורות או קיומו של כתב אישום בעבירות כאלה.
  • בשלב השלישי, אם התקבלה תוצאה חיובית לשאילתה, יועברו באופן אוטומטי פרטי הזיהוי של האדם שעליו התקבלה התוצאה, אל הגוף המבקש. זהו השם המלא, מגדר ותאריך לידה. הגוף יכול לבקש את נתוני טביעות האצבע של אותו אדם, לצורך אימות, בכפוף לבחינה ואישור של קצין משטרה בכיר.
  • בשלב הרביעי, יוכל גוף מורשה בארצות הברית לבקש לקבל מידע נוסף לגבי אותו אדם מהמרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל.

הכנסת גם אישרה היום את חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, התשפ"ב-2022, שגם נדרש לצורך הצטרפות ישראל לתוכנית הפטור מאשרות.