אירופה: וואטסאפ לא תשתף מידע אישי למטרות פרסום

אולי יעניין אותך גם

וואטסאפ, מפעילת שירות המסרים המיידיים שבבעלות Meta, התחייבה לגלות שקיפות רבה יותר לגבי שינויים בתנאי השירות שלה; להקל על משתמשיה לדחות עדכונים שאינם מסכימים להם; ולהסביר באופן ברור מתי דחיית העדכונים תמנע מהמשתמשים להמשיך להשתמש בשירות. וואסטאפ אישרה בנוסף שהיא אינה משתפת מידע אישי של משתמשיה עם צדדים שלישיים או חברות Meta אחרות למטרות פרסום.

את התחייבויותיה של וואטסאפ פרסמה השבוע הנציבות האירופאית, לאחר דיאלוג משותף עם רשויות הגנת הצרכן של האיחוד האירופי והנציבות האירופית (CPC). הסכמת וואסטאפ להתחייב לשקיפות ולציות לכללי האיחוד האירופאי מגיעה לאחר מכתבים ששלחה הנציבות לוואסטאפ, בעקבות התראה של ארגון הצרכנים האירופאי (BEUC) על פרקטיקות מסחריות לא הוגנות בקשר לעדכון תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של השירות. באותם מכתבים, ביקשה ה-CPC מוואסטאפ לגלות שקיפות וליידע את הצרכים על המודל העסקי שלה, ובפרט להבהיר האם וואטסאפ מפיקה הכנסות ממידע אישי של משתמשיה.

מעתה, וואטסאפ תידרש להסביר אילו שינויים היא מתכוונת לבצע בחוזים עם משתמשיה וכיצד הם עלולים להשפיע על זכויותיהם; לאפשר למשתמשים לדחות את תנאי השירות החדשים, כאשר אפשרות הדחייה תסומן באופן בולט כמו האפשרות לקבל אותם; לוודא שניתן לבטל את ההתראות המודיעות על העדכונים או לעכב את בדיקת העדכונים, כמו גם לכבד את בחירות המשתמשים ולהימנע משליחת התראות חוזרות. ה-CPC תעקוב ותוודא שוואטסאפ מיישמת את התחייבויותיה כאשר היא תעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה, ואף תוכל להטיל קנסות במקרה של אי-ציות.

law.co.il מזכיר שרק לאחרונה מועצת הרשויות הלאומיות להגנת מידע של מדינות האיחוד האירופי (European Data Protection Board - EDPB) חייבה את רשות הגנת הפרטיות באירלנד לחקור את פעולות עיבוד המידע של וואטסאפ, בין היתר, בגין הסתמכות בלתי הולמת של וואטסאפ על החוזה שלה עם המשתמשים כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי לגביהם.