ארה"ב: צו נשיאותי לקידום היערכות סייבר

אולי יעניין אותך גם

הנשיא ביידן חתם לפני ימים אחדים על צו נשיאותי המחייב את כל הרשויות הפדרליות המשתמשות במערכות מידע להגביר את ההיערכות הפדרלית מפני איומי סייבר. הצו הנשיאותי מחייב, בין היתר, את הרשויות והסוכנויות הפדרליות ביישום האמצעים הבאים:

  1. הטלת חובה חוזית על ספקים לשתף מידע שברשותם על איומי סייבר הנוגעים למערכות שהספקים אמונים עליהן.
  2. הגברת קצב המעבר לתשתיות ענן מאובטחות.
  3. גיבוש מתווה לסימון מוצרי האינטרנט של דברים בתוויות אבטחת מידע שיאפשרו לצרכנים להכיר את תכונות האבטחה המיושמות במוצרים.
  4. סטנדרטיזציה של תוכניות התגובה וההתמודדות של רשויות הממשל הפדרלי עם אירועי סייבר לאומיים.

הצו הנשיאותי גם מנחה את המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב לגבש ;הנחיות לפיתוח מאובטח של תוכנה. בתוך שנה מהצו הנשיאותי יחייבו חוזי הרכש הממשלתי בארה"ב את הספקים בציות להנחיות אלה בפיתוחי תוכנה.