ארה"ב מציעה לאסור על תניית אי-תחרות לעובדים

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדרלי (Federal Trade Commission - FTC) פרסמה הצעה לתקנות חדשות שיאסרו על מעסיקים להחתים את עובדיהם על כל הוראה בהסכם העבודה שמונעת מהעובדים, ולו לזמן קצר, לעבור למשרה אצל מתחרה. לפי ממצאי בדיקה שערכה הנציבות, תניות כאלה מהוות אמצעי בלתי הוגן נגד תחרות ועל כן הן מפרות את חוק הסחר הפדרלי. הנציבות מקווה שהתקנות החדשות ירחיבו את אפשרויות התעסוקה של 30 מיליון אמריקנים ויקפיצו את שכרם בסכום מצטבר של 300 מיליארד דולר בשנה. לפי הודעת הנציבות, התופעה של תניות אי-תחרות לעובדים לא מוגבלת רק למגזר הטכנולוגיה - היא חוצה תעשיות ודרגות עובדים, החל ממעצבי שיער, דרך רופאים, עובדי מחסן ומנהלים.

הכללים החדשים יחולו גם על יועצים ונותני שירותים. הם יחייבו חברות לבטל תניות אי-תחרות קיימות בתוך 180 יום מהתקנת התקנות, ולהודיע לעובדים כי הן כבר אינן בתוקף. התקנות החדשות לא יחולו על הגבלות אחרות, כדוגמת הסכמי סודיות, אלא אם ההסכמים מנוסחים באופן כה רחב עד שהם עולים כדי אי-תחרות. התקנות החדשות גם לא יחולו על תניית אי-תחרות כלפי בעלים של עסק או חברה בעת מכירתה - עליה ימשיכו לחול דיני התחרות וההגבלים העסקיים הרגילים. התקנות המוצעות פתוחות להערות הציבור לתקופה של כחודשיים. מקור: הודעת נציבות הסחר הפדרלי.