מתי מותר לבי"ס בארה"ב להעניש תלמידים על התבטאויות מבזות ברשת?

אולי יעניין אותך גם

התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, שמעגן את חופש הביטוי, לא מעניק לתלמידים חסינות על התבטאויות מבזות ברשת חברתית שעולות כדי בריונות והטרדה חמורים נגד חבריהם לכיתה. כך פסק בית המשפט הפדרלי לערעורים בחוף המערבי בארה"ב (9th Circuit Court of Appeals) שהכשיר את החלטת מועצת החינוך המקומית לסלק את התלמידים לצמיתות מבית הספר.

שני התלמידים שסולקו עתרו נגד העונש המשמעתי שהושת עליהם בטענה כי מדובר בהתבטאויות שנעשו ברשת חברתית מחוץ למסגרת בית הספר. לטענתם, אסור לבית הספר להעניש אותם לאור הלכת בית המשפט העליון הפדרלי משנת 2021. בית המשפט דחה את עמדתם ופסק כי הלכת העליון לא מעניקה הגנה חוקתית להתבטאויות וולגריות ופוגעניות המכוונות נגד תלמידים ספציפיים. בית המשפט פסק כי ההתבטאויות שבמוקד העתירה היו חריפות במיוחד וכללו תמונות אלימות - שלא תרמו דבר ל"שוק הרעיונות" שהתיקון הראשון לחוקה האמריקאית נועד לקדם.

בית המשפט גם פסק שהגדרת החשבון ברשת החברתית כ"פרטי" מתוך כוונה שתכניו לא יופצו ברבים לא מרחיקה את ההתבטאויות מסביבת בית הספר ומהתלמידים הנפגעים מהן. התלמידים שסולקו היו צריכים לצפות את הקלות בה תוכן אלקטרוני ניתן להעתקה והפצה כך שישפיע בסופו של דבר על בית הספר ועל התלמידים האחרים. בית המשפט פסק שבנסיבות אלה, אין תחולה לכלל שנקבע בהלכת העליון שלפיה התבטאויות יהיו חסינות מהענשה בית-ספרית משום שהקשר שלהם לבית הספר קלוש.