אירופה: טיוטת החלטה על הסדרת העברת מידע אישי לארה"ב

אולי יעניין אותך גם

כחודשיים לאחר שנשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, פרסם צו נשיאותי חדש לקידום מנגנון משפטי שיכשיר העברת מידע אישי מאירופה לארה"ב, מפרסמת הנציבות האירופית טיוטת החלטה להכרה בארצות-הברית כמדינה שדיניה תואמים לרמת הגנת המידע הנדרשת באיחוד האירופי. טיוטת ההחלטה מפרטת את ההערכה שגיבשה הנציבות על המסגרת המשפטית הקיימת בארצות-הברית ומסקנתה שמסגרת זו שקולה למסגרת המשפטית באירופה. טיוטת ההחלטה נמסרה למועצת רשויות הגנת המידע הלאומיות של האיחוד האירופי (European Data Protection Board) לחיווי דעה.

המנגנון המשפטי החדש להעברת מידע אישי לארה"ב דומה במהותו למנגנון ה-Privacy Shield שהיה קיים עד יולי 2020 ונפסל אז בידי בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי. חברות אמריקאיות יוכלו ליטול על עצמן התחייבויות מוגברות להגנת מידע ופרטיות מעבר לרמה שקובעת החקיקה הרגילה בארצות-הברית. לרשות נושאי מידע אירופאים שסבורים שפרטיותם נפגעה יעמדו מספר מגנוני בירור והכרעה משפטיים ללא תשלום. החידוש העיקרי במתווה הפעם הוא ההגבלות שהטיל הנשיא ביידן על רשויות המודיעין האמריקאיות, שיורשו לאסוף מידע אישי רק באופן מידתי כשהדבר נחוץ לצורכי ביטחון לאומי. תלונות על הפרת כללים אלה יתבררו בבית דין ייעודי שהקים משרד המשפטים האמריקאי.

במקביל לבחינת טיוטת ההחלטה ע"י ה-EDPB, המסגרות הפולטיות של האיחוד האירופי יטפלו בקידום ההחלטה עד לאישורה הסופי במועצת האיחוד האירופי. מקור: הודעת נציבות האיחוד האירופי. מיד עם פרסום טיוטת ההחלטה של הנציבות האירופית, פרסמה עמותת הפרטיות שייסד מקס שרמס הודעה המטילה ספק כי טיוטת ההחלטה החדשה של הנציבות מקיימת את אמות המידה להגנת מידע שדרש בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי בפסק דינו משנת 2020.