צו נשיאותי חדש להסדרת העברת מידע אישי מאירופה לארה"ב

אולי יעניין אותך גם

נשיא ארצות-הברית חתם בסוף השבוע על צו נשיאותי חדש שנועד לקדם את ההסדרה המחודשת של ה-Privacy Shield - המנגנון המשפטי להעברת מידע אישי מהאיחוד האירופי לעיבוד בארה"ב. בהודעת הבית הלבן נמסר כי ההסדרה המחודשת חיונית לכלכלה הטרנס-אטלנטית ששוויה יותר מ-7 טריליון דולר בשנה. החתימה על הצו מגיעה כחצי שנה לאחר שהנשיא האמריקאי ונשיאת נציבות האיחוד האירופי הכריזו שגיבשו הסכמות עקרוניות על ההסדר החדש להעברת מידע אישי לארה"ב. ההסדר החדש נועד להחליף את הסדר ה-Privacy Shield שנפסל בקיץ 2020 ע"י בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי.

הצו הנשיאותי החדש נוסח במטרה לתת מענה לחששות שהביע בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי בפסק דינו לפני כשנתיים. הצו כולל מספר אמצעי הגנה ובקרה:

  • הגבלת השימוש במודיעין אותות ע"י סוכנויות הביון האמריקניות רק לצורך קידום יעדי ביטחון לאומי באופן מידתי ותוך התחשבות בשיקולי פרטיות, ללא תלות באזרחותם או מקום מושבם של נושאי המידע.
  • הרחבת פעילותם של גורמי בקרה, משפט וציות כדי לוודא נקיטת צעדים מתאימים במקרים של הפרת הכללים.
  • הקמת מנגנון רב-שכבתי לסעדים ותרופות לנושאי מידע שמלינים על פגיעה בפרטיות בשל אמצעי איסוף המידע של סוכנויות הביון האמריקאיות. השכבה הראשונה מבוססת על בדיקה בלתי תלויה ומחייבת של הקצין האמון על חירויות אזרחיות במשרד ראש המודיעין הלאומי. השכבה השניה תהיה בית משפט ייעודי להגנת מידע שיוקם במשרד המשפטים. הוא יהיה אמון על ביקורת שיפוטית בלתי תלויה על החלטות קצין החירויות האזרחיות במשרד ראש המודיעין הלאומי. החלטות בית המשפט הייעודי יהיו מחייבות ושופטי בית המשפט יתמנו מקרב מועמדים מחוץ למסגרת הממשל תוך הבטחת אי-תלותם. נציג עצמאי ייצג את האינטרסים של המתלונן ויטען בפני בית המשפט. התובע הכללי של ארה"ב (המשמש שר המשפטים) כבר פרסם תקנות להקמת בית המשפט הייעודי.

בעקבות הצו הנשיאותי, נציבות האיחוד האירופי הודיעה מיד שהכדור עובר אליה לקידום הכרזה על הסדר Privacy Shield חדש שיכשיר העברת מידע לעיבוד בארה"ב. במסגרת התהליך תבקש הנציבות את חוות הדעת של מועצת הרשויות להגנת מידע של מדינות האיחוד האירופי (European Data Protection Board - EDPB). התהליך כולו צפוי לארוך כחצי שנה.