קליפורניה מבקשת החרגה מחקיקת הפרטיות הפדרלית

אולי יעניין אותך גם

סוכנות הגנת הפרטיות של קליפורניה (California Privacy Protection Agency) שלחה ליושבת ראש בית הנבחרים הפדרלי נייר עמדה המביע התנגדות לחקיקת הפרטיות הפדרלית במתכונת שנדונה כעת בקונגרס האמריקאי. נייר העמדה מונה שורה של טעמים מדוע טיוטת הצעת החוק הפדרלית (החוק האמריקני להגנת פרטיות ומידע - American Data Privacy and Protection Act) תכרסם משמעותית ברמת ההגנה על מידע שמוענקת לתושבי קליפורניה לפי חוק הפרטיות החדש במדינה (California Privacy Rights Act - CPRA) שצפוי להכנס לתוקף בשנה הבאה.

נייר העמדה מסביר בין היתר כי החקיקה הפדרלית המוצעת לא כוללת שורה של הגנות פרטיות שמעניקה החקיקה בקליפורניה, כדוגמת זכותו של נושא מידע להורות שלא להשתמש במידע אודותיו לצורך קבלת החלטת אוטומטיות לגביו. בנוסף, הגדרת "מידע אישי" שבהצעת החוק הפדרלית מקיפה פחות מההגדרה המקבילה בחוק בקליפורניה.

עוד מציין המכתב כי לאור הכלל שלפיו חקיקה פדרלית גוברת על הוראות חקיקה מדינתית, חקיקת החוק הפדרלי תצמצם משמעותית את כוחה וסמכותה בפועל של הסוכנות בקליפורניה לנטר את רמת הציות לחוק הפרטיות בקליפורניה, לאכוף את החוק ולהתקין תקנות ליישומו. סמכויות אלה ירוכזו ברמה הפדרלית, בידי נציבות הסחר הפדרלית (Federal Trade Commission - FTC), שתהיה אחראית על האכיפה בכל 50 המדינות, דבר שעלול להביא לצמצום המשאבים המושקעים באכיפה בקליפורניה.

בסיום המכתב הסוכנות בקליפורניה מבקשת (ולדעת law.co.il - מבקשת במגלומניה) להחריג את קליפורניה מהוראות החקיקה הפדרלית כך שהחקיקה הפדרלית לא תדרוס את זו הקליפורנית ודיני הגנת הפרטיות בקליפורניה ימשיכו להתקיים לפי החקיקה המדינתית שם.