מאגר "אל תתקשר אלי" יתחיל לפעול בנובמבר

אולי יעניין אותך גם

צרכנים יוכלו לרשום את מספרי הטלפון שלהם במאגר "אל תתקשר אלי" החל מ-1 בנובמבר 2022. החובה להשתמש בו תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023 - כך קובעות תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב – 2022, שאישרה ועדת הכלכלה של הכנסת ביום חמישי שעבר.

הקמתו של המאגר להגבלת פניות טלפוניות שיווקיות ("אל תתקשר אלי") הוסדרה במסגרת תיקון מס' 61 לחוק הגנת הצרכן, לפיו תפעיל הרשות להגנת הצרכן מאגר שיאסור להתקשר לצרכנים שנשרשמו אליו במטרה לבצע שיחות שיווק מרחוק, בין היתר כדי למנוע את תופעת עושק הקשישים. בעלי עסקים יהיו חייבים לבדוק אם מספר טלפון של צרכן מופיע במאגר בפרק זמן שלא יעלה על 15 הימים שקדמו למועד הפנייה השיווקית, אחרת יהיו חשופים לקנסות בסך 25-45 אלף ש"ח, ובסך 75-135 אלף ש"ח  אם הפנייה נעשתה תוך הפרת צו הפסקה מנהלי.

איסור הפנייה השיווקית לא יחול במקרים הבאים המפורטים בתוספת השישית לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981: הצרכן ביקש שהעוסק יחזור אליו בפנייה שיווקית; התבצעה "פנייה מותרת" במסגרת עסקה מתמשכת; הצרכן נתן לעוסק הסכמה מפורשת ונפרדת לפנייה שיווקית אליו, שתהיה בתוקף לשנה בלבד, אלא אם האריך אותה הצרכן בכל פעם.

law.co.il מזכיר כי מאגר דומה שהוקם בקנדה הוביל לתוצאה ההפוכה עבור הצרכנים הרבים שנרשמו אליו, אשר קיבלו הרבה יותר שיחות טלפון פרסומיות מאשר קודם לרישומם במאגר. החשש באותו מקרה היה כי תוכן המאגר זלג לידיים הלא נכונות, ואותו חשש קיים גם במקרה הישראלי...