ClearView שוב על הכוונת: קנס וצו למחיקת מידע ביומטרי

אולי יעניין אותך גם

בתום חקירה שערך משרד נציבות המידע בבריטניה (Information Commissioner's Office - ICO) בשיתוף הרשות להגנת הפרטיות באוסטרליה, הטיל הרגולטור הבריטי קנס של יותר מ-7.5 מיליון ליש"ט על חברת ClearView וציווה עליה להשמיד את נתוני הפנים הביומטריים שברשותה על אודות תושבי בריטניה. הקנס הוטל בשל איסוף ועיבוד לא מורשים של מידע ביומטרי על המוני נושאי מידע אקראיים מהרשת.

כזכור, Clearview AI מפתחת ומפיצה טכנולוגיה לזיהוי פנים עבור חברות, רשויות מדינה, אוניברסיטאות וגורמים פרטיים. לפי הודעת הנציבות בבריטניה, החברה נוהגת לקצור מהרשת תמונות הזמינות באופן פומבי ולחלץ מהן נתונים ביומטריים של הפנים של נושאי המידע המופיעים בתמונות. החברה פועלת כך כדי להעשיר את מאגר המידע שלה לזיהוי פנים, שהגיע להיקף של כ-20 מיליארד תמונות. החברה כבר לא מציעה את שירותיה ללקוחות בבריטניה, אך עדיין מחזיקה מידע על אודות תושבי בריטניה במאגר שלה.

נציבות המידע בבריטניה מצאה כי החברה הפרה את הוראות החוק במספר מישורים, בהם:

  • הפרת חובת השקיפות, משום שהחברה לא הודיעה לנושאי המידע על העיבוד שהיא מבצעת
  • היעדר בסיס חוקי לעיבוד המידע
  • העדר מנגנונים למחיקת המידע בחלוף זמן

מקור: הודעת נציבות המידע בבריטניה.

law.co.il מזכיר כי לפני חודשים אחדים ספגה החברה קנס משמעותי גם מידי הרשות להגנת המידע באיטליה, לצד הוראה להשמדת המידע שברשות החברה. בנוסף, בשנים האחרונות התעוררה ביקורת קשה נגד הטכנולוגיה של החברה, לרבות מצד מועצת הרגולטורים האירופאים לפרטיות ובקנדה. ומוקדם יותר השנה סירב בית משפט פדרלי בארה"ב לסלק תובענה יצוגית ענקית נגד החברה על הפרת חוקי פרטיות מדינתיים.