כלכליסט נגד תביעת NSO: אמת דיברתי

אולי יעניין אותך גם

בכתב הגנה שהגיש העיתון כלכליסט נגד תביעת NSO, הוא טוען כי כל פרסומיו הם אמת, אין בהם לשון הרע, היה בהם עניין ציבורי רב והם נכתבו בתום לב. לדבריו, "מדובר בתביעה מופרכת, צינית ומסוכנת המוגשת תוך ניסיון להשתיק את הנתבעים בפרט ואת העיתונות החוקרת בכלל".

כתב ההגנה הוגש באמצעות עוה"ד טלי ליבליך ומיה כץ ממשרד עוה"ד ליבליך מוזר. הוא מתייחס בהרחבה לטענות NSO בתביעה נגד כלכליסט –

  • הטענה שגרסת פגסוס שנמכרה למשטרה היא מנוונת, כפי ש-NSO גורסת, היא שקרית, טוען כתב ההגנה. לדבריו, תוכנת הריגול מאפשרת לאסוף מידע שנאגר בטלפון קודם שהותקנה (משיכת מידע ראשוני), מידע שנצבר בו בעת שהותקנה (ניטור פאסיבי) וגם מאפשרת למפעיל לאסוף מידע שאינו נאסף ברגיל במכשיר – כמו לדוגמה להאזין באמצעות המקרופון במכשיר לכל המתרחש בסביבתו, לצלם מסך ועוד (ניטור אקטיבי). כלכליסט טוען כי מהודעות הפרקליטות ביחס להתקנת התוכנה במכשיר הטלפון של עד המדינה במשפט נתניהו, שלמה פילבר, מתברר שפגסוס מידע עודף מעבר למידע שהתבקש על ידי המשטרה וביצעה פעולות בנוסף להאזנות סתר, הכוללות גם העתקה של אנשי קשר ופרטי מידע נוספים שהיו אגורים בטלפון. כתב ההגנה מסיק אפוא ש"טענת התובעת כי המוצר שנמכר למשטרה "מהווה גרסה מנוונת מאוד" היא שקרית ומטעה".
  • לטענות התביעה נגד הפרסום בכלכליסט שלפיו המערכת שנמכרה למשטרה מאפשרת למחוק את הפעולות המבוצעות בה טוען כתב ההגנה כי גם טענה זו היא אמת. לדבריו, וועדת מררי קבעה כי "המערכת מאפשרת למשתמש לבצע תחזוקה הכוללת מחיקה של רשומות". אין זה משנה אם לתובעת יש גישה לרבדים עמוקים יותר במערכת בהם נשמר תיעוד הרשומות גם אם המפעיל מוחק אותן. הלוגים אליהם מכוונת התובעת נשמרים בבסיס נתונים פנימי אשר הגישה אליו נתונה לתובעת ולה בלבד. הם משמשים את התובעת לבקרה על השימוש שעושה המפעיל, לרבות השאלה האם הוא תואם את תנאי רישיון - קרי, למימוש אינטרסים כלכליים פנימיים שלה.
  • הטענה לפיה המידע שעובר בין מכשיר היעד למפעיל נשמר כרשומה בענן שנמצא בבעלות התובעת – היא אמת. המידע עובר דרך עשרות אם לא מאות נקודות שמטרתן להסוות את זהות הלקוח. חלק מהנקודות מוחזקות על ידי התובעת. ואת זה - התובעת לא מכחישה.
  • הדעה שהובעה בפרסום לפיה "פגסוס צריכה להימחק ויחד איתה גם NSO" וכי "מדובר בחברה רקובה מהיסוד"; "החברה איבדה כל אמינות" – מהווה הבעת דעה אשר נשענת על עובדות שאינן במחלוקת ואין היא חורגת מהסביר.