NSO תובעת את כלכליסט בעקבות תחקירי משטרת ישראל ופגסוס

אולי יעניין אותך גם

קבוצת אן. אס. או. טכנולוגיות הגישה הבוקר לבית משפט השלום ב ראשון לציון תביעת לשון הרע נגד העתון כלכליסט, המוציא לאור של העתון יואל אסתרון והעורכת הראשית גלית חמי. העילה – במסגרת תחקירי כלכליסט על שימוש המשטרה בתוכנת הריגול פגסוס של NSO פורסמה ב-10.2. השנה כתבה הטוענת כי מוצרי NSO תוכננו מלכתחילה כדי לאפשר ללקוחותיה, ובמקרה זה משטרת ישראל, לפעול לפי שיקול דעתם ללא רישום או תיעוד פעילות, באופן שאינו מאפשר בקרה בדיעבד על התנהלותם.

בכך, טוענת התביעה, נוסף לסדרת הכתבות "נדבך סנסציוני וקונספירטיבי של ממש: לא רק שרשויות אכיפת החוק פועלות באופן בלתי מורשה, בלתי מבוקר ובניגוד להוראות החוק כנגד אזרחי ישראל, כפי שנטען טרם מועד פרסום הכתבה, אלא שמסתבר גם שאין כל אפשרות מעשית להתחקות בדיעבד אחר מעשיהן".

לדברי התביעה, הדברים הנטענים בכתבה אינם נכונים, הכתבה פורסמה ללא כל ראיה ממשית לטענות החמורות שהציגה, הסתמכה על מקור אנונימי יחיד שלכאורה מכיר את מערכת פגסוס והארכיטקטורה שלה, והעיתון לא ביקש את תגובת החברה לפני הפרסום.

NSO גורסת, בניגוד לפרסום, כי אין למפעיל המערכת יכולת הסתרה או מחיקה של לוגים  (רישומי מערכת אוטומטיים), ובכל מקרה התובעת דורשת מכל לקוחותיה במסגרת תנאי ההתקשרות, בלי יוצא מן הכלל, שהמערכת הנמכרת תכלול רכיב טכנולוגי המאפשר תיעוד פעולות מלא ושחזורן באמצעות לוגים. "אותם לוגים נועדו מלכתחילה לשמור תיעוד לצרכים משפטיים ולמנוע שיבוש ראיות, כמו גם על מנת לחקור בדיעבד שימוש לרעה של הלקוחות במערכות"

בעוד שהתביעה ממוקדת בכתבה שטענה כי NSO מאפשרת למשתמשי המערכת להשמיד לוגים, היא מתייחסת גם לכתבה אחרת בסדרת התחקירים שטענה כי המערכות " שואבות ללא הבחנה" את כל המידע מטלפון סלולרי שהודבק וכי "אין סינון, והיכולות האלה לא נוונו מראש, חרף ההצהרות הרפות של המשטרה. זו המערכת, ככה היא עובדת. ניוון של חלקים שלה אינו אפשרי בלי פיתוח טכנולוגי, או רכישת כלי שונה, שאינו של NSO." לדברי התביעה,  טענה זו הינה טענה כוזבת ועצם העלאתה מסב לתובעת נזקי מוניטין ונזקים מסחריים, בין היתר מהטעם שהתובעת מחזיקה ביכולת מלאה להתאים את יכולות המוצרים פרי פיתוחה לצורכי לקוחותיה. כך גם נעשה עם המוצר שהותאם לצורכי משטרת ישראל, ובפועל מהווה גרסה מנוונת מאוד של אחד ממוצרי החברה.

NSO דורשת פיצויים בסך מיליון ₪ שאותם לדבריה תתרום, בחלקים שווים, לקרן עבור ניצולי שואה נזקקים ולאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. בנוסף היא עותרת להורות לכלכליסט לפרסם תיקון לכתבה.

טרם הוגש כתב הגנה.