צרפת מפרסמת הנחיה לבינה מלאכותית

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות בצרפת (CNIL) פרסמה הנחיה לגבי בינה מלאכותית, ובה היא קוראת להרחיב את הגדרת הפרלמנט האירופאי לבינה מלאכותית, כך שתכלול פעולות שבני אדם לא מסוגלים לבצע, מכיוון שהמחשבים כיום כבר מצליחים להתעלות על בני האדם במשימות מסוימות. CNIL מדגישה כי לכל אדם יש את הזכות להתנגד לפעולות עיבוד אוטומטיות שלא כוללות התערבות אנושית בתהליך קבלת ההחלטות, ומפרטת את הסיבות לתקלות בבינה המלאכותית, הכוללות בין היתר תקלות הקשורות לעיצוב המערכת, תנאי השימוש וסיכונים נוספים.

CNIL מציינת בנחיה כי היא עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית, כחלק מפעולותיה, לרבות באמצעות ניטור מקרים של הטיות ועיבוד מידע נגד החוק. ברקע הדברים צפוים להתקבל באיחוד האירופאי דברי חקיקה המשליכים על עולם הבינה המלאכותית ובהם הדירקטיבה האירופית על פרטיות ברשתות אלקטרוניות (ePrivacy Directive), חוק השירותים הדיגיטליים (Digital Services Act) וחוק השווקים הדיגיטליים (Digital Markets Act), חוק הפיקוח על הנתונים (Data Governance Act) וחוק הבינה המלאכותית (Artificial Intelligence Act).