הממשלה אינה ערוכה להפעלת מאגר "אל תתקשרו אלי"

אולי יעניין אותך גם

תזכיר חוק חדש מבקש לדחות את הפעלת מאגר "אל תתקשרו אלי" בחצי שנה, לסוף חודש אוקטובר הקרוב. בחודש נובמבר 2020 הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". ההסדר החדש בחוק הגנת הצרכן קבע מנגנון של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים. את המאגר מקימה ואמורה לנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, וצרכנים יוכלו לרשום את מספריהם, לשנותם או להסירם בכל עת. עסקים שיעברו על החוק יהיו צפויים לקנסות שינועו בין 25,000 ש"ח לעסקים קטנים ועד 45,000 ש"ח לתאגידים. הפרות חמורות יאפשרו הטלת קנסות גדולים יותר. בהמשך, משרד הכלכלה והתעשייה פרסם טיוטת תקנות שנועדו לקבוע את אמצעי הגישה למאגר על-ידי צרכנים ועוסקים.

ההסדר נועד להיכנס לתוקף ביום 24.5.2022, אך כעת התפרסם תזכיר חוק שמטרתו לדחות את מועד כניסתו לתוקף של ההסדר ליום 31.10.2022, על מנת לאפשר לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להשלים את הקמת המאגר להגבלת פניות שיווקיות, לאפשר תקופת "הרצה" לרישום צרכנים במאגר ולאפשר לציבור העוסקים לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב אצלם לצורך בירור המידע במאגר. התזכיר מציין כי העיכוב נבע, בין היתר, מכך שהממשלה פעלה במשך תקופה ארוכה ללא תקציב, באופן שהקשה על קידום היציאה למכרזים להקמת המערכת. הרשות מעריכה כי השלמת האפיון הטכני המלא והעברת הקוד המאפשר התממשקות למאגר תהיה בתחילת מאי 2022, אך היא מציינת כי היא מעדיפה לאפשר שהות של מספר חודשים נוספים, על מנת לאפשר לעוסקים להיערך כנדרש.