הוראת השעה תוארך כדי להמשיך באיסוף טביעות אצבע למאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

שרת הפנים, איילת שקד, החליטה על הארכה בשלוש שנים נוספות של הוראת השעה שצפויה לפקוע ביוני 2022, כך שיימשך איסופן של טביעות אצבע למאגר הביומטרי הלאומי. לדברי משרד הפנים, ההחלטה התקבלה לאחר דיון שערכה השרה "בהשתתפות נציגי הרשות לניהול המאגר הביומטרי, רשות האוכלוסין ונציגי מערך הסייבר, ולאור ההמלצות והנתונים שהוצגו בפניה". החלטת שרת הפנים טעונה אישור של ועדה בכנסת.

מטרת ההארכה היא לאפשר למשרד הפנים לרכוש אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לעבור למודל זיהוי על בסיס תמונות פנים בלבד ללא טביעות אצבע. דו"ח פיקוח שהגיש בשנה שעברה הממונה על היישומים הביומטריים במערך הסייבר התריע כי הרשות לניהול המאגר הביומטרי לא פעלה ליישום הפתרונות להיערכות שהציע הממונה בהליכי פיקוח קודמים, והדבר עלול לגרום לעיכובים בלוח הזמנים למעבר למאגר המתבסס על תמונות פנים בלבד. גם ועדה שדנה בנושא בכנסת בשנת 2020 קבעה כי אין הצדקה להארכה מעבר ליוני 2022 ויש להיערך לפקיעת הוראת השעה. הליכי הרכש לא החלו עד עתה ורק בתקופה הקרובה ייערך מכרז לרכש הנדרש, בעקבות החלטת השרה ודו"ח שגיבש צוות בדיקה שמינה שר הפנים הקודם, אריה דרעי. מקור: הארץ (מאת: בר פלג ורפאלה גויכמן).

law.co.il מזכיר כי זה שנים מחזיק הממונה על היישומים הביומטריים בדעה שאין צורך באיסוף טביעות אצבע למאגר הביומטרי ואפשר להסתפק בתמונות פנים. אזרחים המבקשים להנפיק תיעוד לאומי רשאים לסרב למסור את טביעות האצבע שלהם למאגר ובמקרה כזה יונפק להם תיעוד שתוקפו לחמש שנים בלבד, במקום לעשר שנים עבור אלה שמוסרים את טביעות האצבע שלהם. מעניין גם לציין כי דו"ח צוות הבדיקה שהוגש לשרה מזכיר כי ח"כ יעקב אשר, ששימש בשעתו יו"ר הועדה בכנסת שדנה בנושא בשנת 2020, הבהיר כי הוא לא ימליץ על מתן אישור לבקשת שר הפנים להאריך את הוראת השעה אם זו תוגש בסופו של דבר.