שינוי דרמטי בתקשי"ר המדינה - הקלטת עובדים נאסרה

אולי יעניין אותך גם

תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) - קובץ ההוראות המסדיר את ניהול שירות המדינה בתחום משאבי האנוש - תוקן אתמול והוא אוסר כעת על הקלטת עובד מדינה אחד בידי אחר, אלא אם נעשה הדבר בהסכמה. הוראות חוק האזנת סתר, לעומת זאת, קובעות כי הקלטה בידי אחד הצדדים לשיחה איננה האזנת סתר אסורה.

התקשי"ר המתוקן מורה עוד שאין זה משנה אם בין הצדדים התקיימו יחסי כפיפות או לא. לצד האיסור נקבעו חריגים - הקלטה מותרת אם היה לעובד בסיס סביר להניח שהיא מוצדקת לצורך חשיפת התנהגות פוגענית ביחסי עבודה, לצורך הגשת תלונה בנושא הנקוב בתקשי"ר או לצורך חשיפת עבירות או פגיעה בטוהר המידות.

פרופ' מיכאל בירנהק מעיר על כך בטוויטר שבעוד לכאורה התיקון טוב לפרטיות, למעשה הוא משמר כוח בידי מעסיקים שיוכלו כעת לאיים ולהפעיל לחץ על עובדים הכפופים להם. במקביל, law.co.il נזכר שלראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, יוחס רצון לתקן את חוק הגנת הפרטיות באופן שיאסור הקלטה בלי הסכמת שני הצדדים לשיחה (מה שהיה מפיג חששות שמא הוא יוקלט כשם ששולה זקן, לדוגמה, הקליטה את ראש הממשלה לשעבר-לשעבר אהוד אולמרט).