בימ"ש לערעורים באנגליה סלל דרך לתביעת GDPR נגד אתר תחקירים אמריקאי

אולי יעניין אותך גם

קיימת סבירות מספקת לתחולה חוץ-טריטוריאלית של ה-GDPR על אתר אמריקאי הנתבע על תחקיריו העיתונאיים, משום שהאתר פונה לקהל אנגלי ואירופאי ומאפשר תשלום באירו ובליש"ט. כך קבע בית משפט לערעורים באנגליה, שהפך את החלטת בית המשפט בערכאה הנמוכה מלפני כשנה. ההחלטה ניתנה בעקבות בקשה של תושב אנגליה (ישראלי לשעבר), להיתר המצאה בתביעה על לשון הרע והפרת ה-GDPR במסגרת כתבות תחקיר שפרסם עליו האתר האמריקאי Forensic News.

בשאלת היסוד על אודות תחולת ה-GDPR על אתר התחקירים, הגיע בית המשפט לערעורים למסקנה הפוכה מזו של בית המשפט בערכאה הנמוכה. בית המשפט לערעורים הסיק כי לאתר יש פעילות ממשית באירופה ובאנגליה לאור שישה מנויים רשומים מהיבשת ששילמו באירו ובליש"ט. לעמדת בית המשפט, אף שזה מספר זעיר של מנויים אירופאים, הרף הנדרש לגבש את הזיקה לאירופה אף הוא מינימלי.

בית המשפט לערעורים גם בחן את הקריטריון השני לתחולה חוץ-טריטוריאלית ב-GDPR: עיבוד מידע בזיקה לניטור התנהגות של נושאי מידע הנמצאים באיחוד האירופי או אנגליה. כאן מצא בית המשפט כי התחקיר שערך האתר הצריך מעקב אינטרנטי שאסף מידע על התנהגות הנתבע, והמידע שנאסף בתחקיר עבר עיבוד ופרסום ככתבת תחקיר. בכך מצא בית המשפט כי קיימת תחולה חוץ-טריטוריאלית גם לפי הקריטריון השני ל-GDPR בשל ניטור התנהגות הנתבע.

בית המשפט הדגיש כי אלו הן מסקנות לכאוריות בשלב המקדמי של ההליך שעוסק רק בשאלת ההיתר ההמצאה לנתבע האמריקאי בתביעה על לשון הרע והפרת ה-GDPR. אלה לא ממצאים סופיים וחלוטים - שצפויים רק בהמשך ההליך במסגרת הדיון בתביעה לגופה. אגב כך, בית המשפט לערעורים הזמין את נציבות הגנת המידע האנגלית להביע את עמדתה בשאלות ה-GDPR שמתעוררות בתביעה.