בימ"ש באנגליה: אין להחיל את ה-GDPR על אתר תחקירים אמריקאי

אולי יעניין אותך גם

אין סבירות לתחולה חוץ-טריטוריאלית של ה-GDPR על אתר אמריקאי הנתבע על תחקיריו העיתונאיים, אף שהאתר מאפשר תרומות כספיות במטבעות אירופאים, מוכר מוצרים גם במשלוח לאנגליה ואף פרסם ציוץ המיועד לקהל יעד באנגליה. כך קבע בית משפט באנגליה בעקבות בקשה של תושב המדינה (ישראלי לשעבר), להיתר המצאה בתביעה על לשון הרע והפרת ה-GDPR במסגרת כתבות תחקיר שפרסם עליו האתר האמריקאי Forensic News.

בית המשפט קבע כי בפן העקרוני עילות התביעה תחת ה-GDPR עומדות לתובע האנגלי בהתאם לסעיף התרופות בחוק המאפשר לנושא מידע שזכויותיו הופרו לתבוע במדינת התושבות שלו. בית המשפט המשיך בניתוח שאלת היסוד על תחולת ה-GDPR על הנתבעים האמריקאים, ובראשם אתר התחקירים. בית המשפט הסיק כי לאתר אין התארגנות יציבה וקבועה באנגליה, אפילו יש לו מספר מנויים במדינה. על כן הסיק בית המשפט שסביר שהוראת התחולה הטריטוריאלית הישירה של ה-GDPR לא חלה.

בבואו לנתח את הוראות התחולה החוץ-טריטוריאלית ב-GDPR, בית המשפט הסתייע בהנחיות שפרסמה בנושא זה מועצת הרגולטורים האירופאים להגנת מידע. בית המשפט קבע כי נדרשת זיקה בין המעשים המיוחסים לנתבע ושעליהם נסבה התביעה, לבין הקריטריון ב-GDPR לתחולה חוץ-טריטוריאלית. השופט הסיק כי קיימת זיקה חלשה מדי בין ליבת הפעילות כאתר תחקירים האוסף ומעבד מידע אישי על מושא התחקיר (שעליו נסבה התביעה), לבין פעילות השוליים של האתר במכירת מוצרים ומנויים ובגיוס תרומות. על פעילות שולית זו ביקש התובע לבסס את תחולת ה-GDPR על יסוד הקריטריון הראשון בחוק אודות "הצעת מוצרים או שירותים" לקהל יעד באנגליה.

בית המשפט גם בחן את הקריטריון השני לתחולה חוץ-טריטוריאלית ב-GDPR: "ניטור התנהגות של נושאי מידע הנמצאים באיחוד האירופי". כאן מצא בית המשפט כי ניטור ההתנהגות של גולשים קיימת רק בשל שימוש האתר ב-Cookies. פעילות זו לא קשורה לעילות התביעה אלא לכל היותר לפעילות הפרסום המקוון באתר.