חודשו איכוני השב"כ כי קורונה

אולי יעניין אותך גם

לאחר שהופסקו בפעם האחרונה בחודש מרץ, הממשלה אישרה אתמול (א') – שוב – את הפעלתם של איכוני השב"כ במטרה לאתר מגעים של מי שיימצאו חיוביים לזן החדש של הקורונה, אומיקורן. במסגרת תקנות לשעת חירום, שתוקפן עד ליום חמישי הקרוב (ה-2.12.2021), נקבע כי השב"כ מוסמך לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי (לרבות נתוני מיקום מדויקים ונתוני זיהוי) לגבי החולים בזן האומיקרון והאנשים שבאו במגע עמם, בתקופה של עד שבעה ימים לפני אבחון המחלה. את המידע המעובד רשאי השב"כ להעביר לגורמים מוסמכים במשרד הבריאות.

עוד קובעות התקנות, כי השב"כ ישמור במחשביו את המידע שאסף ועיבד על החולים והבאים איתם במגע בנפרד מכל מידע אחר שהוא מחזיק. המידע יישמר עד תום תוקפן של התקנות. כל מידע אחר שנוצר בעת העיבוד הטכנולוגי של המידע שנאסף, יימחק מידית. בנוסף, הגישה למידע תתאפשר רק לגורמים המוסמכים לכך בשב"כ ובמשרד הבריאות. הממשלה החליטה להסמיך את השב"כ חרף התנגדותם של השרים גדעון סער, יפעת שאשא ביטון, אלי אבידר ואורנה ברביבאי. מקור: גלובס (מאת: שירית אביטן כהן). בתוך כך, האגודה לזכויות האזרח, עדאללה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל הגישו עתירה דחופה לבג"ץ נגד התקנות.