אירופה מקימה צוות משימה לטיפול בתלונות על הפרת כללי הפרטיות בשימוש ב-Cookies

אולי יעניין אותך גם

מועצת הרשויות הלאומיות להגנת מידע במדינות האיחוד האירופי (European Data Protection Board - EDPB) מקימה צוות משימה ייעודי לשיתוף פעולה בין הרשויות הלאומיות המטפלות במאות תלונות שהגישה עמותת NYOB על אתרים שלטענת העמותה אינם מצייתים לכללים האירופאים על הגנת הפרטיות בשימוש ב-Cookies. כך הודיע ה-EDPB לאחר פגישת מליאת המועצה שהתקיימה לפני ימים אחדים. לפי הודעת ה-EDPB, צוות המשימה נועד לדון בהיבטים המשפטיים של הכללים והפרתם, לתת תמיכה לרשויות הגנת המידע הלאומיות ולפתוח ערוצי תקשורת יעילים.

ב-10 באוגוסט הכריזה עמותת NYOB - אותה הקים לפני מספר שנים פעיל הפרטיות מקס שרמס - על הגשת תלונות לרשויות הגנת הפרטיות בעניינם של כ-450 אתרים שלטענת העמותה לא עומדים בכללים המחייבים בנוגע לשימוש ב-Cookies. הכללים דורשים, בין היתר: מתן הודעת פרטיות נאותה, קבלת הסכמה מפורשת מהמשתמש לפני הצבת Cookies, הענקת אפשרויות בחירה למשתמש לאיזה סוגי Cookies להסכים ולאיזה לא, והענקת אפשרות למשתמש לחזור בו מהסכמתו בקלות.